Trond juvik. Avisa Nordhordland 2019-12-03

Avisa Nordhordland

trond juvik

Habiliteten til dei som utførte kjøpet er ikkje vurdert. Programvarekjøpet skal ha hatt ein sluttfaktura som kosta Ferde 273. . Konsulentselskapet skal ha handla for mange lisensar, og leigd dei ut til Ferde. Selskapet er eigd av fleire fylkeskommunar.

Next

Avisa Nordhordland

trond juvik

Det er ikkje sikkert Frp får fleirtal for forslaget no. Programvara som er kjøpt inn er kostbare datalisensar frå Appian. Dette hamna på Juviks bord. Ferde drog inn 2,4 milliardar kroner i bompengar i 2018. Styret i Ferde var ikkje orientert om kjøpet, og det heile får kritikk av ekspertar på anbod, som kallar handelen håplaus overfor statskanalen. Ferde er eitt av landets største bomselskap, med hovudområde på Vestlandet. Medan Arbeidarpartiet har sagt dei vil avventa resultatet av Kluge-rapporten om Ferde-saka, har Høgres Tom Georg Indrevik sagt at styret bør trekkja seg.

Next

Avisa Nordhordland

trond juvik

Situasjonen i Ferde har vore diskutert i fleire politiske møte,. Tre må bli samde Søviknes håpar uansett på fleirtal for å velja nytt styre i Ferde. Dette er programvare som både Ferde og konsulentselskapet nyttar. . .

Next

Avisa Nordhordland

trond juvik

. . . . . . .

Next

Søviknes vil kasta styret i Ferde

trond juvik

. . . . .

Next

Søviknes vil kasta styret i Ferde

trond juvik

. . . . . .

Next

Søviknes vil kasta styret i Ferde

trond juvik

. . . . . .

Next

Søviknes vil kasta styret i Ferde

trond juvik

. . . . . .

Next