Trädgårn. Tradgarn, Gothenburg, Sweden 2020-01-27

Visit Tradgarn on your trip to Gothenburg or Sweden • Inspirock

Trädgårn

Natten till den 8 juli 1994 brann även denna restaurang ner till grunden. When a traveler builds a plan from this page, the itinerary automatically includes Tradgarn. You can change your browser settings to disable cookies but it may affect your experience of this website. It has all the advantages mentioned above, plus users to your site can conveniently access it directly on your site. In addition, the more this page is used, the more we will promote Tradgarn to other Inspirock users. När härtill kommit att man på aftnarne bjudits på musik, af olika musikkårer, för hvilken en paviljong blifvit i sednare tid uppförd, så är det ej att undra öfver att den vackra anläggningen under somrarne är mycket besökt.

Next

Tradgarn (Gothenburg)

Trädgårn

No personal information is ever stored or saved. Många av Sveriges mest namnkunniga artister har framträtt på denna scen, bland andra , , , , , , och men även internationella namn och band som till exempel , , och. Den 11 november 1965 brann restaurangen ned. Idag är det förutom restaurang också konsertscen och nattklubb. Men fyra år senare på invigdes en ny restaurang med dansgolv och cabaréscen på samma plats. For Business Owners Every day, we help thousands of travelers plan great vacations.

Next

Restaurang Trädgårn

Trädgårn

Den 14 april 1887 öppnades restaurangen - ritad av arkitekten - tillsammans med en konsertsal. Den 23 maj 1998 återinvigdes Trädgår'n. En av Trädgår'ns största publikframgångar var Kabaré Kumlin 1987 med. Det fanns bara manlig betjäning och som enda spritdryck. Det första caféet på denna plats öppnades på våren 1858 och var ritad av arkitekten. .

Next

Tradgarn (Gothenburg)

Trädgårn

Den byggdes om och flera tillbyggnader gjordes under åren. Here are some tips on how to use your Listing Page to attract more travelers to your business - Tradgarn. Visitors to your site will appreciate you offering them help with planning their vacation. Arkiverad från den 2 februari 2007. If you have photos, descriptions, contact information, social media handles, etc. Promoting your link also lets your audience know that you are featured on a rapidly growing travel site.

Next

Restaurang Trädgårn

Trädgårn

Click here to find out more about cookies and how to control them -. Setting this up takes just a few minutes - for instructions. År 1892 gjordes en större tillbyggnad av ena flygeln och 1899 kopplades elektriskt ljus in. Genom en ombyggnad 1922 för 374 000 kronor, utvidgades restaurangen och 80 000 kronor investerades 1938 i förbättringar. Restaurang Trädgårn eller Trädgår'n är en restaurang som ligger i vid Nya Allén i. Cookies are small files that are saved to the users hard drive that allow the website to provide users with a tailored experience within this website and monitor usage of the site to provide analytical data from which technical improvements to the site can be made.

Next

Visit Tradgarn on your trip to Gothenburg or Sweden • Inspirock

Trädgårn

This is a great way for travelers looking for a great vacation in your city or country to also experience Tradgarn. En ny byggnad skulle uppföras och byggherre blev Göran Arvidsson på Higab gruppen, och arkitektbyrån Studio Grön med arkitekterna Fredrik Lund, Martin Forsby, Henriette Michaelsen och Mika Määttä fick då uppdraget att rita en helt ny restaurang. . . . . .

Next

Visit Tradgarn on your trip to Gothenburg or Sweden • Inspirock

Trädgårn

. . . . .

Next

Tradgarn (Gothenburg)

Trädgårn

. . . . .

Next

Visit Tradgarn on your trip to Gothenburg or Sweden • Inspirock

Trädgårn

. . . . . .

Next

Restaurang Trädgårn

Trädgårn

. . . . . .

Next