Skjold leir. Ansatt ved Skjold leir anklager ISS for bedrageri: 2020-01-05

Skjold Leir 2004/05

Skjold leir

Det er vanskelig å ikke konkludere med at problemene med renholdet har en klar sammenheng med antall renholdere. Skal i ingeniørbataljonen skjold i august og lurer på visse ting: Noen som vet hvor lang tid det tar å komme seg fra Skjold i Troms til Tromsø med buss? Ellers er det fint miljø i indre Troms for øvelser, masse fjelltopper å bryte seg opp på med beltevogn og forsvaret skal opp på de fleste, spesielt vi som holdt på med raketter måtte finne gode høyder å sette opp på. Går det ofte busser fra leiren, og må en ta bussoverganger? Reisetid med bil eller buss til er på rundt to og en halv time. Når jeg var der runda vi 80 overnattinger i telt, så det var nok av grønn tjænest. Forsvaret på Skjold Skjold leir ligg ved tettstaden Øverbygd, omtrent fire mil frå Bardufoss. Regningene for renholdet kommer til meg. Skytefeltet Mauken må være en av verdens verste plasser.

Next

Her er Forsvarets nye milliardleir

Skjold leir

På Setermoen er det nå ca. Den nye leiren sparer inn et tosifret millionbeløp i året bare på oppvarming, sammenlignet med de gamle leirene. Skjold Garnison er også plassert i tilknytning til ett av de tre store skytefeltene i Troms, Mauken. Forbundet har bistått renholderne i flere rettssaker i etterkant av privatiseringen. Han viste til at Forsvaret har en viktig rolle for å ivareta sikkerhetspolitiske interesser nasjonalt, og at norske soldater blir stadig mer etterspurt utenlands.

Next

ISS mister to av renholdskontraktene med Forsvaret.

Skjold leir

Midlertidig leir Men nå er en løsning på plass, selv om det begynner å haste før de første allierte soldatene kommer til vintertrening i starten av 2020. Utfører halvparten Myrvoll sier selv at han siden før påske har jobbet kun med å følge opp renholdet i leiren, og dermed har detaljkunnskaper om hvordan det står til. De fleste norske soldatene som skal i utenlandstjeneste, vil få sin utdannelse i den nye leiren på Setermoen i Troms. Befalet kommer litt an på i hvilken bataljon du havner. Glemmer ikke når vi lå ute i -48.

Next

SKJOLD LEIR, NORWAY

Skjold leir

Om ei arbeidsliste som er altfor lang. Tidligere ble mye materiell lagret utendørs. Noen hundre meter fra leiren starter øvingsfeltet, og litt lenger bort er Setermoen Skytefelt, ett av landets mest avanserte. I Holmen leir like ved i Øverbygd var et ingeniørkompani stasjonert. Jeg skulle ønske at noen viktige personer kom på besøk hit til Skjold for å se hvilke forhold vi arbeider under, sier hun. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. Her er bygd flerbrukshall med plass til hele panserbataljonen, her er kontorbygg, leiligheter, hybler, kaserner og en varmesentral som via biobrensel varmer opp hele leiren.

Next

Bygger midlertidig treningssenter for allierte på Skjold

Skjold leir

Det er ikke uten grunn at Skjold Garnison er plassert der den ligger. Det skal bli ny vakt, og en servicestasjon der kjøretøyer kan fylle drivstoff og bli vasket etter trening. Men 2 Bn er en knalltjeneste hvis du kommer inn i Kp-a eller b. Hæren har hatt base på Setermoen i over 100 år, men aldri før har soldater og ansatte hatt slike bekvemmeligheter. Det er situasjonen også i dag, ifølge Eriksen.

Next

Skjold

Skjold leir

Hans vurdering, gjennom å ettergå renholdet som er utført i 2018 bygg for bygg, er at bare 50 prosent av det avtalte renholdet er utført. Most notably, the vessels use 4 combined by gear units built in a lightweight design. I leiren er det skytesimulatorer for de fleste våpen, med elektronisk målgivning. Alle i Skjold lever fra helg til helg og fra perm til perm. Jeg likte meg svært godt der under førstegangstjenesten min. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser.

Next

Ansatt ved Skjold leir anklager ISS for bedrageri:

Skjold leir

I sør satses det på Rena leir i Østerdalen. «Om det skulle vise seg å stemme, vil det si at det er utført et bedrageri i 2018 på over en million skattekroner bare i Skjold leir», skriver Myrvoll i varselet. Etter planen skal flyttingen være gjennomført innen 1. Bataljonens tredje geværkompani var forlagt i Brennfjell leir og på grensestasjonen, en oppgave geværkompaniene byttet på. Bustad Viss du treng informasjon om Forsvaret sine utleigebustader på tenestestaden, les meir på Familienettverk Ved fleire av Forsvaret sine tenestestader finst det. Det neste var hvordan ledelsen behandler sine ansatte.

Next

Her er Forsvarets nye milliardleir

Skjold leir

Målselv fjellandsby med eit stort skianlegg ligg ein halvtimes køyretur unna leiren. Langs heile Målselvvassdraget er det fine turområde, og elva gjev gode høve for fiske og fartsfylte opplevingar. Når det gjelder befalet regner jeg med at de fleste av de jeg hadde er borte fra stedet nå, og akkurat det skal du være glad for ihvertfall når det gjaldt den troppsjefen jeg hadde. Fra leiren er det omtrent fire mil til E6 og Bardufoss. De håper Forsvaret vil ta renholdet tilbake. . Torill Johansen, Mai-Britt Bråthen, Elisabeth Strand, Snorre Strand, Mari-Christin Eriksen, Chris Daniel Olavsen, Camilla Thomassen, Barbro Engen og Kristin Berglund.

Next

Skjold

Skjold leir

Ifølge avisen skal Forsvaret etablere en semi-permanent løsning for allierte på den såkalte rep-leiren ved Skjold leir til bruk fra vinteren 2020. Garnisonen hadde kaserner til seks kompanier i Maukstadmoen leir i tillegg til de to kompaniene i Holmen leir og i Skibotn. Men det har ikke skjedd uten gnisninger blant de som bruker den bygningsmassen i dag. På Skjold finn du Frilleriket. Vi startet også i januar en rutinemessig gjennomgang av areal og frekvenser for å kvalitetssikre tidsbruken, skriver Pettersen i en mail til FriFagbevegelse.

Next

Skjold Garnison

Skjold leir

Videre var et kløvkompani, som ble avskaffet i 1998 og en motorisert oppklarings stasjonert i Maukstadmoen leir. Skjold besto for 17 år siden av to militærleire, Maukstadmoen og Holmen. Noe av trematerialet kan brukes i brenselovnene. Her er det også investert i utsmykking. Tidligere var det vanlig å kjøre tre-fire mil til nærmeste lager.

Next