Nye regler eu kontroll 2020. Store endringer for EU 2020-01-21

Nye krav til EU

nye regler eu kontroll 2020

Er den ikke det, kan bilen bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien. Fra tid til annen har importen til Skandinavia blitt satt på pause, men for 2020-sesongen satser importøren igjen stort på modellserien. Da har du nok helt rett! Deretter kan reglene implementeres, sannsynligvis mot slutten av 2021. Det viktigste er imidlertid at kvaliteten på kontrollene blir bedre, sier han. Det vil koste verkstedet 10. Det betyr at bilen må være godkjent innen fristen.

Next

Slik blir endringene for EU

nye regler eu kontroll 2020

Posisjonsverktøyet smart-tachograf skal innføres i alle tunge godskjøretøy innen utgangen av 2025, og i godsvarebiler med totalvekt over 2,5 tonn innen 1. Sjåfør skal returnere hjem hver tredje uke. I all hovedsak er innholdet fra campingnorge. Det er lurt å sjekke kontrollfristen for bilen din. Les også: Endres løpende Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll.

Next

: Nå endres reglene for EU

nye regler eu kontroll 2020

Så har du fått kontrollfrist, forholder du deg til den, rådgir Sødal. Hvilken måned kjøretøyet må være kontrollert og godkjent bestemmes av siste sifferet i registreringsnummeret. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Derfor er det lurt å sjekke kontroll-fristen for din bilen. Reglene åpner også for at de enkleste droneoperasjonene, uavhengig om det skjer i privat- eller i næringssammenheng, vil kunne skje uten godkjenning fra Luftfartstilsynet såfremt reglene følges.

Next

Nye EU

nye regler eu kontroll 2020

Kommentarer til hvordan redaksjonen har løst saken på, tips om skrivefeil eller lignende sendes til. Det blir det slutt med etter 8. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll. Med disse endringene heves også kompetansekravet til verkstedene. Din Fritid med bobil og caravan er et uavhengig magasin for deg som er interessert i fritid på hjul. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører hovedkontrollen, utdyper Henning Harsem.

Next

: Nå endres reglene for EU

nye regler eu kontroll 2020

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Tekst: Tom-Erik L Monsrud, Foto: Mobile. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Det er fortsatt forbudt å ta hvilen i bilen. Heretter vil Vegvesenet sende et påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen, og de første sendes ut allerede nå i uke 49. Din Fritid er redaktørstyrt og utgis etter redaktørplakaten.

Next

Haugesunds Avis

nye regler eu kontroll 2020

Mens det fram til og med i dag kun har vært krav til virksomheten som utfører kontrollen, blir det nå nye krav om en egen opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Det betyr at bilen din må være godkjent innen fristen. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Og da lever du farlig ute på veiene. Endringene kommer som nevnt til å tre i kraft 8.

Next

bsphclacctofficer.online-ap1.com

nye regler eu kontroll 2020

Derfor er det viktig å beregne nok tid til både kontroll, eventuell reparasjon og etterkontroll. Kilde: Innfører karantene Reglene for kabotasjekjøring i Norge er i dag at EØS-sjåfører har adgang til å utføre midlertidig kabotasje, men det kan kun utføres maksimalt tre turer. Tidligere sendte Statens vegvesen et purrebrev når kontrollfristen var utløpt, og dette gjøres nå om. Les også: Dette er fristen for ditt kjøretøy Kjøper du et helt nytt kjøretøy etter 8. Og så var det dette med tidsfrister, hva som må overholdes, og hvor lang tid som kan gå mellom hver kontroll.

Next

Nytt EU

nye regler eu kontroll 2020

Tidligere var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll. Vegvesenet sendte ikke ut noe varsel før fristen var ute. Nye muligheter, nye krav Regelverket vil gi mange nye muligheter, men stiller samtidig strengere krav til dokumentasjon og kompetanse. Kjøretøyeeiere får også større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen til Din Fritid i en pressemelding. I tillegg vil begjæring om avregistrering sendes ut umiddelbart etter siste frist, istedenfor ordningen idag der en får to ekstra måneder om fristen ikke overholdes. Her fra Tåsen Bilverksted, for å sjekke jobben Ståle Etland gjorde med en bil. Før var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll.

Next