Nattasang karsten og petra. Nattasangen fra Karsten og Petra 2020-01-27

Barnesanger

nattasang karsten og petra

But then they find an old box on the beach with a mysterious rebus in it. Stykkene er beregnet på å kunne fungere for ensembler med store variasjoner når det gjelder besetning og individuelle instrumentale ferdigheter. På denne måten kan man repetere sangene mange ganger samtidig som de individuelle utfordringene blir fornyet for hver gang. Vi våknet opp på hottelet i Hiroshima, neste stopp var Brasil. The discovery of the rebus is the start of a big treasure hunt, in which the friends scour the entire area for clues. Inni museet fikk vi se bilder, videoer og ting som handlet om bombingen.

Next

Casper and Emma Go Treasure Hunting (2018)

nattasang karsten og petra

Ikke helt riktig progresjon i forhold til tvserien. This is a good way to positively reward musicians who have practiced hard, and a solid confidence builder! This makes it possible for the conductor to adjust the scoring of the arrangement to the existing instrumentation of the ensemble. I Debut får alle musikantene en melodistemme, men også en harmoni- B-stemme eller basstemme C-stemme. The conductor must take these limitations into account when distributing parts to the ensemble. Debut uses melodies that are well known in Norway.

Next

Barnesanger

nattasang karsten og petra

In this manner, the piece can be repeated many times without becoming predictable and unchallenging. Solister kan også spille med ensembleakkompagnement på denne måten, noe som er ekstra morsomt. The slow tempo of the piece gives young musicians plenty of time to listen to the ensemble and interpret their part. The A-part moves mostly in eighthnotes and quarternotes while the inner parts move mostly in quarternotes and halfnotes. The treasure hunt ends with a big surprise and Casper and Emma learn something very important: friendship is the greatest treasure of all. Det å ha melodier man kan spille sammen med venner unisont, tostemt eller trestemt gjør det også lettere for nybegynnere å opptre i ulike sammenhenger.

Next

NÅ SKAL BARNA SOVE

nattasang karsten og petra

Dette er for at musikantene skal ha en auditiv fasit de kan sammenligne eget spill med. This is to supply young musicians with an existing melodic model to which they can compare their playing. Having access to melodies that are playable as solos, duets or trios make it easier for young musicians to get important early performing experience. Melodien i slagverkstemmene er skrevet for melodisk slagverk, og den andre stemmen er for basstromme og skarptromme. Noe av motivasjonen hos nybegynnere er å kunne spille for familier, venner og kjente. Everyone in the ensemble can get a chance to play the melody, while at the same time working on concepts like tuning, balance and the importance of inner parts. Harmoniseringene er ofte tradisjonelle med sterkt innslag av veksling mellom tonika og dominant for å styrke utvikling av tonalitetsfølelsen.

Next

Barnesanger

nattasang karsten og petra

Mange døde også av støvet etter bomben og at maten ble forgiftet. The arrangements in Debut share this common flaw. Japan er et land fult av fjell, omtrent 73% av landet er fjellrikt. Scott Rogers har sin musikkutdannelse fra St. The box appears to be from Emma's grandfather, who buried it a long time ago with his best friend Alfred.

Next

Nattasangen fra Karsten og Petra

nattasang karsten og petra

Den er en tydelig påminnelse om krigens brutalitet og slutt. Debut uses melodies that are well known in Norway. Funker bra med alternerende basskomp. It is never too early to introduce percussion players to the melodic instruments, and Debut provides a good opportunity. På turen vår i Japan har vi lært masse, her skriver vi noe av det.

Next

Barnesanger

nattasang karsten og petra

Grandpa has not spoken to Alfred for 65 years. Da tok vi et fly til Hiroshima, så sjekket vi inn på Grand Prince Hotel. The harmonization is traditional, with a strong presence of tonic-dominant harmony to facilitate the development of tonality concepts. This usually leaves the saxophones and the horns at a disadvantage. The harmonization is traditional, with a strong presence of tonic-dominant harmony to facilitate the development of tonality concepts. The two go swimming, catch fish and build sand castles.

Next

NÅ SKAL BARNA SOVE

nattasang karsten og petra

Since 1994, Rogers has written and arranged works especially tailored for the youngest musicians. A-stemmen innholder hovedsakelig åttedelsnoter og firedelsnoter, mens de indre stemmene er preget av halvnote og firedelsnote rytmer. Scott Rogers recieved his music education from St. Soloists can be assigned the melody while the rest of the ensemble plays the accompaniment. The melody in the percussion part is written for melodic percussion, while the other percussion line is written for snare drum and bass drum.

Next