När måste jag besikta bilen. Besiktning: när bilen ska besiktas + regler 2019-12-01

När ska jag besikta mitt fordon?

när måste jag besikta bilen

Personbil och lastbil upp till 3500 kg i totalvikt ska besiktas första gången senast 36 månader efter att fordonets tagits i bruk första gången. Istället för årsmodell kommer nu fordonets ålder avgöra när fordonet undantas från kravet på besiktning. Förenklat kan man säga att en bil som är äldre än 5 år ska besiktas varje år. Du är dock själv ansvarig för att se till att besikta fordonet i tid. Fick en påminnelse idag och jag behöver bara bilen imorgon. Du bör åtgärda bristerna snarast och inom en viss tid komma tillbaka för en efterkontroll.

Next

Kan man besikta bilen när den är avställd?

när måste jag besikta bilen

Har du en bil som är ute i trafiken ska du därmed besiktiga den en gång om året. Dock ska detta fordon ha en godkänd kontrollbesiktning genomförd efter 1 januari 1991. Får du inget erbjudande måste du själv boka en tid. Se på respektive stationssida vilka fordon och tider vi erbjuder. En varningstriangel måste finnas i bilen med, så se till att du har den framme väl synlig i bilen eller i bagaget under besiktningen. Detta eftersom tiden börjar räknas först efter den månad då föregående besiktning gjordes. Denna måste utföras om din bil eller ditt fordon har ändrats efter ett tidigare godkänt utförande.

Next

Besikta bilen

när måste jag besikta bilen

Besikta bilen hos Opus Bilprovning Det är väldigt enkelt att boka en besiktning hos oss. Det kan vara att du har satt dit ett drag eller tagit bort ett drag. Andra saker som är bra att veta Det är du själv som måste se till att du besiktigar din bil på rätt tid. Se respektive stationssida för vilka tider som gäller för obokad efterkontroll. Observera att du endast kan beställa protokollskopior på besiktningar som är utförda hos oss. Tänk en större rondell med flera filer där du ska svänga mot den inre filen och bilen jämte dig skall ut i yttre fil. Vad ska jag tänka på inför besiktningen? Besiktningsmannen kommer även att provköra din bil för att kontrollera bromsar, hastighetsmätare, vindrutetorkare med mera.

Next

Efterkontroll och ombesiktning

när måste jag besikta bilen

Godkänd Om fordonet blir godkänt behöver du inte göra någonting alls. Du kan få anmärkning utan krav på att göra en ombesiktning. Vi tar upp ett par saker även här som du kan ha i åtanke innan det är dags för besiktning. Vi utgår från vår snabba checklista, detta är saker som är väldigt enkla att åtgärda. Du kan även få en prick på grund av trasiga blinkers på din besiktning och detta är små fel som kan orsaka stora olyckor. Därefter ska fordonet alltid besiktas senast 24 månader efter den månad den senast gjorda besiktningen utfördes.

Next

När måste man registreringsbesiktiga sin bil?

när måste jag besikta bilen

Slutsiffra 9 är november — januari. Därefter ska den besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. Skilj alltså på begreppen besiktning och registreringsbesiktning. Annars måste du själv ha ordning på när det är dags att göra det. Motorn kontrolleras även från undersidan av bilen så att den sitter fast och inte läcker olja. Slutsiffra i regnummer Besiktningsperiod Körförbud 1 november — mars 1 april 2 december — april 1 maj 3 januari — maj 1 juni 4 februari — juni 1 juli 5 maj — september 1 oktober 6 juni — oktober 1 november 7 juli — november 1 december 8 augusti — december 1 januari 9 september — januari 1 februari 0 oktober — februari 1 mars. Behöver du en kopia av ett tidigare besiktningsprotokoll? Om bilen är avställd får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

Next

Nya besiktningsregler & besiktningsperioder

när måste jag besikta bilen

Även motorutrymmet gås igenom så att din bil inte läcker bränsle. Se på vilka fordon och tider vi erbjuder. Kravet som finns, för att fordonet automatiskt ska bli besiktningsbefriat, är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom den senaste 24-månadersperioden. Företag har möjlighet att betala via faktura. Nästa besiktning räknas alltid från den månad en kontrollbesiktning senast gjordes på fordonet. Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten så kallat meddelat körförbud. När måste jag besikta min bil? Undantag: fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon ska besiktas varje år.

Next

Dags att besikta bilen

när måste jag besikta bilen

Tänk på att om du nyregistrerar en A-traktor innebär det inte att den ska besiktas efter 48 månader. Boka tid för besiktning Du själv ansvarar för att ditt fordon besiktas inom intervallet. Detta gäller dock inte släpvagnar i de fall körförbudet avser bromssystemet. Se besiktningsdatum för din bil På Transportstyrelsens sajt finns en bra funktion där du enkelt kan se vilket datum som är senaste datumet för besiktning av din bil. Alla våra stationer erbjuder obokad efterkontroll för lätta personbilar inom 20 minuter.

Next

Boka besiktning

när måste jag besikta bilen

Annars råder det körförbud på din bil. Nästa besiktning och alla besiktningar därefter, ska ske senast 12 månader efter den månad fordonet senast blev besiktat. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig. Efter reparation får dock fordonet köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation. Det är inte tillåtet att använda fordonet mer än nödvändigt innan du har fått det godkänt på en efterkontroll. Kolla igenom våra checklistor för att undvika onödiga anmärkningar på kontrollbesiktningen. Vill du dock vara säker på att ditt fordon besiktas på en speciell tid, går det naturligtvis bra att boka en tid i förväg.

Next