Mielenterveyden keskusliitto. Mielenterveyden keskusliitto 2020-01-05

Tapahtumakalenteri

mielenterveyden keskusliitto

Myös lapsiomaisilla on oikeus kasvaa omaksi itsekseen ja elää hyvää elämää. Järjestämme koulutuksia vertaisohjaajille ja kokemusasiantuntijoille ja kehitämme vertaistoimintaa. Tutustu alueyhdistysten palveluihin kunkin alueyhdistyksen omilla sivuilla:. Osa taas ei ehkä heti näy ulospäin yksittäiselle ihmiselle. Liitto myös kehittää uusia kuntoutumista tukevia malleja sekä järjestää ryhmämuotoista sopeutumisvalmennusta hoidon ja kuntoutumisen tueksi.

Next

Mielenterveysomaisten keskusliitto

mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä: unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta. Toiminnassamme yhdistyvät kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus. Mielenterveyden käsi varhaiskasvatukseen ja neuvolaan Mielenterveyden käsi varhaiskasvatukseen ja neuvolaan auttaa kiinnittämään huomiota tavallisiin arjen asioihin, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Yhdistyksellä on myös oma facebook-sivu. Tarjoamme omaisille myös vertaistukiryhmiä, luentoja, vertaistapaamisia, kursseja ja mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön. Tarjoamme omaisille myös ryhmiä, luentoja, opintopiirejä, kursseja ja virkistystoimintaa.

Next

Mielenterveyden keskusliiton toiminta

mielenterveyden keskusliitto

Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. La klo 10-16 urheilukilpailut kentällä klo 10 avajaiset + yhdistystenväliset kisat + oheislajeja klo 12. Vuosittain liitto viettää marraskuussa valtakunnallista Mielenterveysviikkoa, viikon päätapahtumana on Helsingissä järjestettävät Mielenterveysmessut. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään julkisen, yksityisen ja järjestösektorin toiminnan kehittämisessä. Edistämme mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien sekä heidän perheidensä hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

Next

Mielenterveyden keskusliiton toiminta

mielenterveyden keskusliitto

Valtakunnallisesta neuvontapalvelusta saa neuvontaa ja tietoa mielenterveyskuntoutujille tarkoitetuista palveluista ja lakisääteisistä etuuksista. Huumori, kulttuuri, liikunta, ravinto, uni ja riittävä vapaa-aika vaikuttavat voimavaroihin. Yhdistyksen vaikuttamistyön tavoitteet ovat mielenterveysomaisten tiedonsaantioikeuden lisääminen, kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman toteuttaminen ja mielenterveysomaisten omaishoidontuen turvaaminen sekä kansallisen itsemurhia ehkäisevän ohjelman käynnistäminen ja itsemurhan tehneiden läheisten huomioiminen. Suomessa arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Liiton jäsenilleen suunnattu lehti on nimeltään Revanssi.

Next

Mielenterveysomaisten keskusliitto

mielenterveyden keskusliitto

Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. Olemme mukana myös kansainvälisissä verkostoissa. Pyrimme arkipäiväistämään mielenterveyden häiriöitä, nostamme mielenterveysaiheita ja erilaisia näkökulmia julkiseen keskusteluun, mediaan ja sosiaaliseen mediaan. Mielenterveyden käsi alakouluun Arjen valintoja havainnollistaa alakoululaisen Mielenterveyden käsi -malli. Kehitämme yhteistyössä mielenterveysyhdistystemme kanssa liikuntatoimintaa jäsenillemme.

Next

Mielenterveyden keskusliitto

mielenterveyden keskusliitto

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset — FinFami ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kouvola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Vanhemman mielenterveyden ongelmat koskettavat aina koko perhettä. Järjestämme kursseja, koulutuksia, seminaareja, luentoja ja muita tapahtumia mielenterveysongelmia itse kokeville ihmisille ja heille jotka haluavat tuoda toivoa ja tukea toisille. Tarjoamme omaisille myös vertaistukiryhmiä, kursseja, yleisötilaisuuksia ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan. Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa tukea, neuvontaa ja koulutusta jäsenyhdistyksilleen, kuntoutujille ja heidän läheisilleen sekä kuntoutujien kanssa työskenteleville ammattihenkilöille. Liiton perustivat mielenterveyspotilaat ja heidän läheisensä sekä uudistusmieliset ammattilaiset vuonna 1971. Monissa hankkeissa kehitämme palveluja ja toimintamalleja.

Next

Mielenterveyden keskusliitto

mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä Mielenterveyttä suojaavat monet ulkoiset ja sisäiset tekijät. Hyvinvointia voi edistää monella tavalla. Tuki- ja neuvontapalveluiden lisäksi yhdistykset tarjoavat myös mm. Vaikuttamistoiminnan perustana on ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaaminen kaikille. Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. Mielenterveyden edistämisen varhaiskasvatuksen julistesettiin kuuluvat Mielenterveyden käsi -julisteen lisäksi myös , , , a ja.

Next

Mielenterveysomaisten keskusliitto

mielenterveyden keskusliitto

Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. Yhdistyksen tavoitteena on tukea monipuolisesti eri elämäntilanteissa olevien ja eri-ikäisten omaisten hyvinvointia. Liitto vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sekä muuhun mielenterveyspotilaita ja —kuntoutujia sekä heidän läheisiään koskevaan lainsäädäntöön. Miten ylläpidät omaa arjen rytmiäsi? FinFami tarjoaa myös alueriippumattomia valtakunnallisia palveluita. Annamme tietoa psyykkisistä sairauksista sekä tukea omaisen jaksamiseen arjen haasteissa. Alueen väestöpohja on noin 200 000 asukasta. Vastauksesi mahdollistavat uuden tiedon tuottamisen ja auttavat kehittämään omaisten hyvinvointia tukevia palveluita.

Next

Mielenterveyden keskusliitto

mielenterveyden keskusliitto

Valvomme psyykkisesti sairastuneiden ja mielenterveysongelmia kokevien ja heidän läheistensä etuja, myös lainsäädännön tasolla, ja seuraamme tiiviisti sote-kenttää. Silti ilman sitä pitkäjänteistä työtä eläisimme aika erilaisessa maailmassa mielenterveysongelmia kokevan ihmisen näkökannalta. Tuemme kaikkia yli 160 mielenterveysyhdistystämme eri puolilla maata heidän toiminnassaan. Niitä on meidän kaikkien tärkeä kehittää. Yhtenä painopisteenä työssäni on aikuispedagogiikan ja erilaisten toteutusmuotojen kehittäminen koulutuksissamme. Ajamme mielenterveysongelmia kohdanneiden ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimimme asiantuntijana heitä koskevissa asioissa ja tuotamme tarvittavia palveluja. Osoitteen- ja puhelinnumeron muutokset Kerttu Hartikaiselle +358404142879 Samoin yhdistyksestä eroamiset.

Next