Lykter nille. Skjetten 2020-01-28

Ullsvingen: Lykter til kjære svigermor

Lykter nille

Det er vanleg å , gjerne som noko skremmande, og halda selskap i samband med halloween. Andre stader i Europa kunne ein ha liknande skikkar knytte til andre årstidsfeiringar, som. Skjelett, bein og liknande kan også brukast som dekorasjon for å minna om døden. He went on to say that the name 'Purgatory Field', found across northern Lancashire, testified to an even wider distribution, and that the rite itself was called 'Teen'lay'. Skikken er først nedteikna i Nord-Amerika i 1911, då ei avis i i Canada skreiv om barn som gjekk «guising» i nabolaget. Skal, Death Makes a Holiday: A Cultural History of Halloween, 2003. Ein skulle prøva å fanga eplet med tennene medan staven spann rundt.

Next

Lykter og lanterner

Lykter nille

Polish Catholics taught their children to pray out loud as they walked through the woods so that the souls of the dead could hear them and be comforted. Darin widerspricht Döring der These, Halloween sei ursprünglich ein keltisch-heidnisches Totenfest. Hallowtide covers the three days — 31. The Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain. Som med frå blei sjelekaker ofte merka med ein som indikerte at dei var laga for å vera. Halloween: From Pagan Ritual to Party Night, s.

Next

Halloween

Lykter nille

» The American Home, November 1939, s. I ein annan utbreidd leik heng ein opp sirupsdekte i hyssing som skal etast utan å bruka hendene. And this custom became so favored in popular esteem that, for a long time, it was a regular observance in the country towns of England for small companies to go from parish to parish, begging soul-cakes by singing under the windows some such verse as this: 'Soul, souls, for a soul-cake; Pray you good mistress, a soul-cake! Ein kunne dekkja opp til dei ved middagsbordet eller ved peisen for å ønska dei velkomen. Stilen min er først og fremst personlig,litt 70-tals, fargerikt og samtidig iblanda litt Greengate og nostalgi i kvitt. Halloween blei først utbreidd som høgtid i Nord-Amerika etter masseinnvandring frå Skottland og Irland på 1800-talet.

Next

Den hemmelige hagen: Lys

Lykter nille

Det viktigaste symbolet er blitt , eit med utskore fjes og eit inni. På Kontinentet, særleg i Frankrike, var det ei utbreidd tru at døde reiste seg frå kyrkjegardane på allehelgensaftan og heldt ein vill dans. Her blei høgtida rekna som ein viktig del av livssyklusen, og fortsette å leva blant folket. Andre namn på halloween i England er punkie night, snap apple night og nut-cracker night. I Polen kunne folk be høgt medan dei gjekk gjennom skogen for å gje støtte til dei avdøde sine sjeler. Arkins, Halloween Merrymaking: An Illustrated Celebration Of Fun, Food, And Frolics From Halloweens Past, Pelican Publishing Company 2004. Halloween in der Steiermark und anderswo.

Next

Lykter og lanterner

Lykter nille

Nille påtar seg ikke ansvar for materialet som sendes inn i konkurransen. Sidan har kristne markert viktige høgtider som påske, jul og pinse med kvelden før. I 1910-åra blei det rapportert om fleire barn som vitja folk i utkleding, og skikken blei kjend som trick-or-treating på 1930-talet. I delar av Storbritannia blei mange av desse skikkane kritiserte under. Det er av kristent opphav, og tyder 'allehelgensaftan'. Helsinga når ein går utkledd og ber om gåver er «trick or treat», på norsk omsett til 'knask eller knep'. Enno står symaskin på ynskjelista, men.

Next

Nille

Lykter nille

On major feast days, they would have an extended service of readings scriptural, patristic, and from lives of the saints in addition to chanting the psalms. Ein kan også nytta motiv knytte til haust, vonde krefter og. I samband med halloween kan ein halda utkledingsselskap og liknande. Barn utkledd som skjelett, med veske til å samla godteri oppi, under halloween i Michigan i 1979. I heile Irland og Storbritannia fanst det heimslege skikkar av ritual og leikar ein kunne bruka til å spå om framtida si, særleg når det gjaldt død og ekteskap. Dette er igjen eit tema knytt til den tre dagar lange markeringa. Eit årleg opptog i i New York blei starta av dokkeføraren og maskemakaren Ralph Lee i 1974.

Next

Skjetten

Lykter nille

Fires were indeed lit in England on All Saints' Day, notably in Lancashire, and may well ultimately have descended from the same rites, but were essentially party of a Christian ceremony. The pre-Christian observance obviously influenced the Christian celebration of All Hallows' Eve, just as the Taoist festival affected the newer Buddhist Ullambana festival. Moderne halloweensymbol kjem frå ei rekkje kjelder, som førestillingar knytte til død, overjordiske og den kristne endetida, nasjonale skikkar, verk frå og skrekk-litteratur og filmar. Spøkelsesforteljingar og skrekkfilmar er knytte til høgtida. Skikken kan ha opphav i å framstilla Aos Sí, eller sjelene til dei døde, med gåver tekne imot på deira vegner som eit vern mot makta deira. Like the perennial favourites, hot cross buns; they were often marked with a cross to indicate that they were baked as alms.

Next

Skjetten

Lykter nille

Fås på hobbybutikker, eller på f. Bær med deg magien dit du går, eller la den lyse opp mørke kroker. Arkins, Halloween: Romantic Art and Customs of Yesteryear, 2000. Dette var same dato som , ei romersk høgtid for dei døde, og den same datoen ein minna alle helgenane i på tida til. Der Wunsch nach einer Tradition, deren Anfänge sich in grauer Vorzeit verlieren, ist bei Dachleuten wie laien gleichmäßig verbreitet. Under samhain rekna ein med at ein måtte blidgjera Aos Sí for å sikra at folk og dyr overlevde vinteren. La hver gave bli personlig, skriv en hyggelig hilsen, heng på fin pynt eller gjør noe annet som du tror vedkommende mottaker vil synes er ekstra hyggelig.

Next

Lykter og lanterner

Lykter nille

Andre meiner at halloween byrja som ei kristen høgtid utan tilknyting til gamle høgtider som samhain. The Religion of the Ancient Celts. », og dei overnaturlege assosiasjonane til kvelden: «Bogies» spøkjelse. I sommer skal vi dele gode tips med dere, og vi håper å få mange knallgode og smarte tips fra dere tilbake! Samhain and the Celtic Origins of Halloween. Her oppsøker ungar parkerte bilar på parkeringsplassen til ei kyrkje eller ein skule. It served the new church by giving an acceptable Christian basis to the custom of dressing up on Halloween. Den som åt han skulle så gå til sengs utan å seia noko og utan å drikka noko.

Next