Langtidsvarsel tromsø. Tromsø, Norge 2 ukers langtidsvarsel 2019-12-03

bsphclacctofficer.online-ap1.com

langtidsvarsel tromsø

På innlandet har man et kontinentalt og høyfjellsklima. Det er likevel noe sannsynlig 30 prosent at utvikling havner i den lyse delen utenfor det mørke. Vinden fra havet og golfstrømmen har en tempererende innflytelse på først og fremst den sørvestlige delen av Norge. Om vinteren sørger disse klimatypene sammen med den fuktige luften for flere måneder med snø. Sannsynlighetsvarselet i grafen nedenfor angir sannsynligheter for flere mulige utviklinger av temperatur og nedbør. Innenfor disse feltene er det mest sannsynlig 50 prosent at utviklingen havner i den mørkeste delen. Norge er for en stor del dekket av mellomhøye fjell.

Next

Nedbørsradar og vær i Tromsø. 14 dagers værvarsel for Tromsø

langtidsvarsel tromsø

Den tørreste perioden ved kysten er våren og begynnelsen av sommeren. . På østsida av fjellene er det en hel del tørrere enn på vestsida. Det faller ekstremt mye nedbør her. Jo bredere disse feltene er, desto mer usikkert er varselet.

Next

bsphclacctofficer.online-ap1.com

langtidsvarsel tromsø

Langtidsvarselet er gjengitt med svarte linjer. Helt oppe mot nord er det nok annerledes, der har man et tundraklima med minimumstemperaturer på -40°C. De grå feltene samlet for temperatur og blå feltene samlet for nedbør viser hvilke mulige værutviklinger som er overveiende sannsynlig 80 prosent. . . .

Next

bsphclacctofficer.online-ap1.com

langtidsvarsel tromsø

. . . . .

Next

Tromsø, Norge 2 ukers langtidsvarsel

langtidsvarsel tromsø

. . . . . .

Next

bsphclacctofficer.online-ap1.com

langtidsvarsel tromsø

. . . . . .

Next

bsphclacctofficer.online-ap1.com

langtidsvarsel tromsø

. . . . . .

Next

Tromsø, Norge 2 ukers langtidsvarsel

langtidsvarsel tromsø

. . . . .

Next

Værvarsel for Troms

langtidsvarsel tromsø

. . . . . . .

Next

Nedbørsradar og vær i Tromsø. 14 dagers værvarsel for Tromsø

langtidsvarsel tromsø

. . . . . . .

Next