Kyrilliska alfabetet. Ryska alfabetet 2020-01-01

Serbiska

Kyrilliska alfabetet

Det kyrilliska alfabetet kallas även azbuka, efter det gamla namnet på de två första bokstäverna är en grupp av alfabet som används för att skriva sju slaviska språk ryska, vitryska, bulgariska, makedonska, serbiska, ukrainska och montenegrinska och flera icke-slaviska språk främst i före detta Sovjetunionen bland annat kazakiska, uzbekiska, kirgiziska, mongoliska, tadzjikiska, turkmeniska, tjetjenska och kildinsamiska. Kopitar and helped Vuk to reform the Serbian language and its orthography. Georgia: Cyrillic co-official in Abkhazia and N. Dei nye teikna , , , , og blei lagde til. I begge tilfælde afspejler varianterne med Z en skelnen mellem hhv. Anvendelse Udbredelse af det kyrilliske alfabet.

Next

File:Cyrillic alphabet world bsphclacctofficer.online-ap1.com

Kyrilliska alfabetet

As a result of this joint effort, Cyrillic and Latin alphabets for Serbo-Croatian have a complete one-to-one congruence, with the Latin Lj, Nj, and Dž counting as single letters. Det kyrilliske alfabet tillægges som regel St. . Om man räknar så har det svenska skriftspråket strax över 100 tecken. Landet har bibehållit samma traditioner, språk och alfabet sedan det första bulgariska riket 681—1018 e. Både muljeringstecknet och hårdhetstecknet utelämnas normalt i svensk standardtranskribering.

Next

Det serbiske alfabetet

Kyrilliska alfabetet

Permission Public domain Public domain false false I, the copyright holder of this work, release this work into the. Pengarna har gått direkt till att betala löner och pensioner. Støtter både russiske, serbiske, ukrainske, hviderussiske og bulgarske. Det äldsta kända exemplet på sådan här skrift är från en gravinskription från 943. Århundraden senare med nedgången av det andra bulgariska riket 1186—1396 e. Det verkar dock vara i Palestina som de första alfabetet utvecklas. Bogdanovich, History of the ancient Serbian literature, Belgrade, 1980, sid.

Next

Ryska alfabetet

Kyrilliska alfabetet

Bulgarien har en yta på 110 879 kvadratkilometer och cirka 7,1 miljoner invånare 2016 , största stad är huvudstaden Sofia med 1,2 miljoner invånare. Det serbiska alfabetet är en variant av det kyrilliska alfabetet, som standardiserades av. Det består av 30 tecken som vart och ett motsvarar ett ljud: alfabetet är alltså. Det har spredts via den , og anvendes i lande hvor denne religion dominerer. Även i övrigt påverkades det latinska alfabetet, bland annat tillkom bokstäverna Å, Ä och Ö.

Next

Ryska alfabetet

Kyrilliska alfabetet

In addition, today, neither Bosniaks nor Croats, but only Serbs use Cyrillic in Bosnia. Då hade alfabetsutvecklingen i redan kommit längre. Kyrilliska bokstäver är lite kul så tillvida att ibland kan man faktiskt gissa sig till vad det står trots att en del bokstäver ser ut precis som våra, men visar sig vara en helt annan bokstav än den man tror. En gravindskrift fra år er det ældste kendte eksempel på tekst som anvender det det kyrilliske alfabet. De viktigaste grödorna utgörs av korn, råg, potatis, sockerbetor och lin. Det vitryska vardagslivet präglades efter självständigheten 1991 av strejker och politisk oro.

Next

Alfabet

Kyrilliska alfabetet

Hårdhetstecknet indikerar omvänt att en konsonant framför en muljerande vokal inte uttalas muljerat, vilket den annars skulle. Cyrillic was created by the orders of Boris I of Bulgaria by Cyril's disciples, perhaps at the in the 890s. Inget alfabet Ett alfabet är en uppsättning grafiska tecken, avsedda att avbilda ljud i ett talat. I kontrast till detta står till exempel där ett tecken representerar ett helt ord eller en. Кыриллиска алфабетет уппфаннс енлигт теори утав , еллер канше , и аннат фалл мёйлиген.

Next

Serbiska Alfabetet

Kyrilliska alfabetet

Serbia: Latin official in Kosovo. I egyptiska koppar- och turkosgruvor från ca 1800—1400 f. Kildinsamiska endonym Са̄мь кӣлл eller Кӣллт са̄мь кӣлл är ett språk som tillhör den östra gruppen inom samiskan och därmed också tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen. In his letters from 1815-1818 he used: Ю, Я, Ы and Ѳ. Havde egenskaben at hvis man nulstillede det højeste stykke kom det en grov translitterering til latinske tegn.

Next

Kyrilliska alfabetet

Kyrilliska alfabetet

Under perioden 2000-2007 uppvisade ekonomin god tillväxt, till stor del genom kraftigt subventionerade olje- och gaspriser från Ryssland. Landet har ca 11 000 sjöar och genomkorsas av en rad floder, som kompletterar det stora transportnätet av vägar och järnvägar. Vid sekelskiftet 800 övergår i Sveriges historia Vendeltiden till Vikingatiden och vi befinner oss i den nordeuropeiska järnåldern. Efter andra världskriget blev Bulgarien en kommunistisk stat och en del av östblocket. Gubbar av olika slag ser dock väldigt lika ut världen över. There was no distinction between capital and lowercase letters.

Next

File:Cyrillic alphabet world bsphclacctofficer.online-ap1.com

Kyrilliska alfabetet

Jätteroligt att få vet amer om bulgaiskan. That presents an obstacle in modeling, as the glyphs differ only in italic versions, and historically non-italic letters have been used in the same code positions. Därtill kommer siffrorna, valutasymbolerna, de grammatiska tecknen m. Länder där kyrilliska alfabetet används i de officiella språken. Anvend i computere med dette operativsystem, og dermed meget anvendt. Denne skelnen findes ikke i dansk udtale, men findes på russisk og f. Även i svenskan och de flesta språk som härstammar från Europa förekommer tecken för hela ord, dvs logogram.

Next

Serbiska

Kyrilliska alfabetet

Den består av 29 och 29 om man räknar med W och w. Lande i lysegrønt anvender det kyrilliske alfabet sideordnet med andre skrifttyper Det kyrilliske alfabet blev brugt sideløbende med det fra slutningen af og anvendes stadig i en række forskellige varianter. Har varit i landet några gånger och vet att det kan vara klurigt med matsedlar. The literary Slavic language was based on the Bulgarian dialect of Thessaloniki. I Serbien är den ekaviska underdialekten norm men serberna i västra delen av landet, liksom serber i Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Montenegro företrädandevis talar serbiska med ijekaviskt uttal. Det som er mest har etableret nu og det som gælder for fremtiden er , som støtter alle verdens sprog i samme standard. I blei alfabetet formelt anerkjend i.

Next