Kunst rett vest. Kunst rett vest nyhetsbrev 13 · 2018 2019-11-30

Vestregionen

kunst rett vest

Fellesutstillingen ble vist på Drammens museum 10. Rapport for Kunst rett vest 2018 er under arbeid. Lena Hansson fortsetter som leder for Kunst rett vest. Men samarbeidet mellom de 15 kommunene vil fortsette og samtlige ordførere sluttet seg til vedtak om at Kunst rett vest videreføres. Hun flytter kontoret til Sandvika og blir en del av Kultur og Samarbeid i Bærum kommune. Vi har i den forbindelse endret e-postadresse: Kunst rett vest 2019 Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12. Foreløpige tall viser at besøk i atelierer er i tråd med foregående år — ca 10.

Next

Vestregionen

kunst rett vest

Tilbakemeldinger fra kunstnere, publikum og Kunst rett vest-nettverket er gjennomgående svært positive. Vi takker årets deltagere, publikum, støttespillere, Drammens Museum, kulturnettverket i de 15 kommunene og Drammen kommune for et godt samarbeid i år. Kultur binder regionen sammen, og gir kommunene en fin mulighet å vise seg frem og til å trekke Kunst og kultur inn i sitt arbeide med regional utvikling. Kunst rett vest nyhetsbrev 13 · 2018 God jul og godt nyttår! Foreløpige tall viser at besøk i atelierer er i tråd med foregående år — ca 10. Søknadsskjema legges ut på februar 2019. Vel blåst for Kunst rett vest 2018 120 kunstnere deltok på årets arrangement.

Next

Vestregionen

kunst rett vest

Fellesutstillingen ble vist på Drammens museum 10. Kunst rett vest - en regional satsing Kunst rett vest er Vestregionens satsning på kultur. Vertskap for fellesutstilling har ambulert mellom regionens kommuner. God jul og godt nyttår! Formelt blir Vestregionen, et kommunesamarbeid mellom 15 kommuner rett vest for Oslo, lagt ned fra 1. Rapport for Kunst rett vest 2018 er under arbeid.

Next

Kunst rett vest nyhetsbrev 13 · 2018

kunst rett vest

. Samtidig vises en fellesutstilling, hvor hver av de deltagende kunstnere bidrar med ett verk. Det arrangeres en årlig kunstrunde, hvor rundt hundre juryerte kunstnere fra hele Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Kunst rett vest har registrert over 150 000 besøk de 10 første driftsårene. . . .

Next

Vestregionen

kunst rett vest

. . . . .

Next

Kunst rett vest nyhetsbrev 13 · 2018

kunst rett vest

. . . . . .

Next

Vestregionen

kunst rett vest

. . . . . .

Next

Kunst rett vest nyhetsbrev 13 · 2018

kunst rett vest

. . . . . .

Next

Vestregionen

kunst rett vest

. . . . . .

Next

Kunst rett vest nyhetsbrev 13 · 2018

kunst rett vest

. . . . . . .

Next