Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Lastenohjaaja 2019-12-02

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja ohjauksen erilaiset menetelmät, ihmisen kasvuun ja kehitykseen perehtyminen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaaminen. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut omaa ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Hän ohjaa lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimii erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa. Joustavuus, luovuus ja ongelmanratkaisutaidot ovat työelämätaitoja, joita alalla tarvitaan. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintoihin sisältyy alaikäisten parissa työskentelyä, joten opiskelijan on ennen ensimmäistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esitettävä rikostaustaote. Koulutus yksilöidään työyhteisön ja työntekijän tarpeiden mukaisesti.

Next

Ammattiosaaja

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä monipuolisilla työkentillä järjestöjen, kuntien, yritysten tai muiden yhteisöjen palveluksessa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Lastenohjaajana voit työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, perhepäiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai ohjata yksittäisiä lapsia ja ryhmiä erilaisissa kerhoissa, leireillä, vapaa-ajantoiminnassa ja leikkitoiminnassa. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Opiskelija valitsee valinnaisia osaamisalueita edellä olevista tutkinnon osista siten, että 35 osaamispistettä tulee kokoon.

Next

Oppisopimus, Kasvatus

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Opinnoissasi syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Tärkeää lastenohjaajan työssä on aktiivinen ja myönteinen elämänasenne ja innostava työskentelytapa. Haluatko suunnitella toimintaa eri-ikäisille ihmisille heidän toiveita kuunnellen? Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto sekä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto. Tiimimäisessä oppimisessa ja yhteisten projektien toteuttamisessa opit toisilta yhdessä tekemällä ja jaat omaa osaamistasi muille.

Next

Lastenohjaaja

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat ovat: - Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla - Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen - Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen - Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Koulutusaika on yksilöllinen, siihen vaikuttaa aikaisempi osaaminen. Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto:. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lisäksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Opiskelu ja kustannukset Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.

Next

Oppisopimus, Kasvatus

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Koulutuksen kesto on 4-5 kuukautta yksilöllisen suunnitelman mukaan ja se toteutetaan ensisijaisesti oppisopimuksella. Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Kustannukset opiskelijalle Koulutus on työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle maksuton. Pidätkö varhaiskasvatusikäisistä lapsista sekä toiminnallisesta työskentelystä lasten kasvun, hoidon ja oppimisen työtehtävissä? Opit käyttämään erilaisia ohjaamisessa tarvittavia toiminnallisia ja kasvua tukevia menetelmiä: digiohjaus, kulttuurinen ohjaus, liikunnan ohjaus, luonto- ja elämystoiminnan ohjaus sekä kansainvälisyyskasvatus. Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa:.

Next

Oppisopimus, Kasvatus

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan pakolliset ammatilliset tutkinnon osat: - Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp - Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp - Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp - Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö, 20 osp Valinnaiset tutkinnon osat, 40 osp eri vaihtoehtoja - Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp - Ilmaisun ohjaaminen, 20 osp - Liikkumisen ohjaaminen, 15 osp - Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen, 20 osp - Tukea tarvitsevien ohjaaminen, 20 osp - Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp - Huippuosaajana toimiminen, 15 osp - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp - Yrityksessä toimiminen, 15 osp - Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp - Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5-15 osp - Korkeakouluopinnot, 5-15 osp - Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1- 25 osp Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työssäoppimisesta. Tulevia työympäristöjäsi voivat olla mm. Tietoa koulutuksesta Suomen Diakoniaopistossa voit opiskella oppisopimuksella kaikkiin tutkintoihimme. Erilaiset digitaaliset menetelmät, verkko-opetus ja -ohjaus ovat osa opiskelutapaamme. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Sinulla on kyky kohdata jokainen ohjattavasi ainutlaatuisena, arvokkaana ihmisenä, tukien ja kannustaen.

Next

Lastenohjaaja

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Tutustu myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Tutkintoon voit opiskella Alppikadun, Lahden ja Oulun kampuksilla. Hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa eri-ikäisille sekä työskentelee monialaisissa verkostoissa. Muuntokoulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa: Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan osaaminen, 30 osp. Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Opiskelijaksi liiteessä mainittuihin tutkintoihin ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta jaetussa kahden hengen huoneessa ja majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Next

Oppisopimus, Kasvatus

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kielihäiriöisten sekä puhevammaisten ohjaus-, kasvatusja avustamistehtävissä. Tutkintonimike on Nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Koulutuksen myötä sinusta tulee kasvatuksen- ja ohjauksen ammattilainen. Lisätietoja Nuoriso- ja yhteisönohjaajan tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden.

Next