Jæren tingrett. Fem vil bli sorenskriver i Stavanger 2019-11-30

Vold, Krim

jæren tingrett

Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en med direkte i enmannskretser. Jeg har opplevd dere som meget pålitelige, oversiktlige og redelige mennesker å ha med å gjøre. Samtidig som Aarrestad er lite tilfreds med saksbehandlingstiden i meddommersaker, er hun fornøyd med utviklingen i tvistesaker og enedommersaker. Rett24 bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artikler og annonser. Pål Christensen Se Jæren tingrett har blitt en flaskehals I 2014 førte lang saksbehandlingstid i Jæren tingrett for første gang i historien til straffreduksjon.

Next

Ber om 12 års forvaring for den tiltalte 18

jæren tingrett

Retten finner det bevist at målet var å få torpedoene til å «glemme» gjelden. Han forholdt seg likevel rolig, men ga fornærmede klar beskjed om å gå. Tar grep Sorenskriveren mener lang saksbehandlingstid er uheldig både for tiltalte og fornærmede i straffesaker. Klientuttalelser Jeg vil takke for god og profesjonell hjelp. Carlsen har vært tingrettsdommer ved Jæren tingrett siden 2007. Som jeg forventet har det vært en positiv erfaring å overlate arbeidet med arveoppgjøret til NorJus, for å unngå fallgruber og sørge for et korrekt skifte.

Next

Jæren

jæren tingrett

Husk å ha ditt kodekort eller kodekalkulator tilgjengelig. Godt å ha dere - godt å ha anbefalt dere! Spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har stått sentralt gjennom rettssaken mot den nå 18 år gamle mannen som i slutten av juli fjor tok livet av Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland. Jeg hadde ikke rukket å jobbe denne høsten hvis jeg skulle forsøkt å greie det selv. Da pengeinnkreverne forsto at de var blitt lurt, og at de var i mindretall, satte de seg i bilen og kjørte mot Sandnes sentrum. Det har virkelig vært fint å kunne stole på at dere tok de beste beslutningene på mine vegne, og jeg kommer ikke til å nøle med å ringe dere igjen når jeg trenger det.

Next

Jæren tingrett har blitt en flaskehals

jæren tingrett

Nå møtes de bare i retten. Dere har virkelig gjort meg en stor tjeneste. Saksbehandleren i retten vil vanligvis kunne svare på spørsmål om hvem som er arvinger i boet, hvordan du skal fylle ut skifteerklæringen, om hvilke former for skifte av boet som kan være aktuelt, om uskiftet bo, om proklama, og om bankboksfullmakt og formuesfullmakt. Forfatteren blir omtalt som «jærbu og europeer». I den forbindelse ble det også en bytur i Stavanger før 31-åringen dro hjem til Sandnes.

Next

Jæren

jæren tingrett

Foreløpig siste runde var et bikkjeslagsmål i Jæren tingrett som Skeie kom dårlig ut av. Fakta: Antall meddommersaker i Jæren tingrett. De ti mennene er alle dømt til mellom 12 og 13 måneders ubetinget fengsel, skriver. På dette arkivbildet smiler Bjarne Skeie. Retten vurderer om vilkårene for skifte eller uskifte er til stede, registrerer boet, gir det et nummer, og sender deg skifteattest eller uskifteattest. Hvis boet skal skiftes offentlig, f. Jæren tingrett utfører tre hovedoppgaver; treffer avgjørelser, foretar registrering og ivaretar forvaltningsoppgaver.

Next

Fem vil bli sorenskriver i Stavanger

jæren tingrett

Dere har gjort en kjempejobb. Siden juni 2009 samarbeider Jæren tingrett med Røde Kors om å tilby vitnestøtte til de som skal vitne i rettssaker. Når det motsatte viser seg å være tilfelle, er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således må anses berettiget», heter det i dommen. Advokat Anne Kroken opplyser at alle de tiltalte enten har anket dommen eller varslet at de tar betenkningstid. NorJus har håndtert oppgjøret på en profesjonell, taktfull og hyggelig måte, både når det gjelder de juridiske og praktiske sidene av saken, og råd og veiledning generelt. Da pengeinnkreverne forsto at de var blitt lurt, og at de var i mindretall, satte de seg i bilen og kjørte mot Sandnes sentrum.

Next

Vold, Krim

jæren tingrett

I ytterste konsekvens kan lang saksbehandlingstid være et problem for rettssikkerheten. Retten finner det også bevist at tre av de fire som satt i bilen, ble slått. Ekteparet fra Sandnes hadde vært sammen siden 2009 da forholdet tok slutt den 8. Kommunene og ble i overført til , og ble overført til. En mindre del av dette områet kalles også for «Nord-Jæren», som består av kommunene , , og. Ytterligere én dommer i 2015 gir imidlertid grunn til optimisme. Tjensvoll, Sandnes 1916—1918 Gårdbruker og lærer , Klepp Overrettssakfører E.

Next

Ti menn dømt for vold mot pengeinnkrevere i Sandnes

jæren tingrett

Mitt poeng er at det blir for ensidig å si at vi ikke har gjort jobben vår. Inne i huset kranglet 31-åringen og kona. I forrige uke skrev Aftenbladet om at flere domfelte fikk nedsatt straff som følge av lang saksbehandlingstid i politiet. Mye av industrien er tradisjonelt knyttet til , og mye er knyttet til oljevirksomhet i. Tirsdag formiddag la statsadvokat Nina Grande ned sin påstand i Jæren tingrett.

Next

NOKAS

jæren tingrett

Dette har helt klart bidratt til at vi arvingene kan møtes uten ubehagelige følelser eller mistanker. Kvelden forut for hendelsen hadde 31-åringen vært på et arrangement i forbindelse med jobben. Vi gjør oppmerksom på følgende. Låg-Jæren er landområdet som ligger langs kysten fra opp til , nordspissen av halvøya mellom og. På et tidspunkt så 31-åringen at fornærmede fortsatt var utenfor boligen og da svartnet det for ham. Likevel vil det foreløpig kun bli konstituert en ny domstolleder.

Next

Ti menn dømt for vold mot pengeinnkrevere i Sandnes

jæren tingrett

Distriktet består av åtte kommuner som samlet utgjør et område på 1 642 km² med 313 889 innbyggere. Sorenskriveren understreker at Jæren tingrett kontinuerlig jobber for å få ned saksbehandlingstiden også i meddommersaker. Blant annet peker hun på at Jæren tingrett har behandlet en rekke store og tunge saker i året som gikk. Foto: Jarle Vines Stavanger tingrett er en førsteinstansdomstol under. Godt samarbeid med politiet på administrativt nivå er også viktig for å ha oversikten over hva som kommer.

Next