Jägareförbundet värmland. Jägareförbundet Värmland 2019-12-02

Jägareförbundet Värmland

jägareförbundet värmland

Någon särskild myndighet behövdes inte när det redan fanns en organisation med trovärdighet, kunskap och kontakt med jägarkåren. Man tävlar individuellt och i lag. När en ny jaktlagstiftning infördes 1938 fick Svenska Jägareförbundet ett uppdrag att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige. Den 28-29 september anordnas hemmabanetävlin gen Länsälgen. Lag som har rätt att delta är de lokalorganisati oner som är medlemmar i Jägareförbundet Värmland. Tävlingen kan genomföras på de banor runt om i Värmland som är godkända för Jägareförbundet s älgskyttemärke. .

Next

Jägareförbundet Örebro län

jägareförbundet värmland

Uppdraget har vi sedan dess med stolthet utfört och redovisat årligen. . . . .

Next

Jägareförbundet Örebro län

jägareförbundet värmland

. . . . . . .

Next

Jägareförbundet Värmland

jägareförbundet värmland

. . . . . . .

Next

Styrelsen Jägareförbundet Värmland

jägareförbundet värmland

. . . . . . .

Next

Jägareförbundet Värmland

jägareförbundet värmland

. . . . . . .

Next

Styrelsen Jägareförbundet Värmland

jägareförbundet värmland

. . . . . .

Next

Jägareförbundet Örebro län

jägareförbundet värmland

. . . . .

Next

Jägareförbundet Värmland

jägareförbundet värmland

. . . . . .

Next