H√łyanger skule. Helse og omsorg 2019-12-04

H√łyanger skule : SFO

h√łyanger skule

Elevar som kjem til skulen denne vegen m√• d√• rekne med √• nytte gangvegen langs elva ved H√łyangerbadet. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for √• fremje helsa, milj√łet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Vi minner likevel om at heimen har ansvar for at leksearbeidet er gjort tilfredstillande. Resultata vert viktige for skulane i det vidare kvalitetsarbeidet - og vi h√•par difor at flest mogeleg deltek i unders√łkinga. Den s√łndagen markerte Kyrkjeb√ł kyrkje sitt 150 √•rs-jubileum, med gudsteneste som om vi var i 1869. Etternamn F√łrenamn Telefon E-post Pedagogar Balevik Ingunn 48138832 Bardal Eirunn 99637651 Berg Ingun Berge Randi S√łlvi 91726193 Dyrrdal Wenche 95775915 Fonn Berit Inger 93611834 Gjerde Monica 97515464 Hatlenes Trond 98873997 H√•re Randi Sviggum 97098665 Jdaini Amar 41573107 Johansen Tommy 90688549 Kjartansdottir Gudrun 99229733 Kvamme Siv Irene 97537266 Lauvsnes Anne 97526560 Linde Ida 97599016 Moen Anlaug Fjelde 41100150 M√•redal Helen 98699696 Nese Else-Britt 90874141 Olsen Ove 96015470 Oma Kirsti 92282877 Rusti Randi 97502921 Sagen Asbj√łrn Vegard 91755589 Sagen Gry Sissel 91595904 Senneset Ole Morten 95000931 Stensland Ingrid 91121563 ingrid. Kan det √• lage kunst av strandplast v√¶re med p√• √• l√łyse dette veksande milj√łproblemet? P√• v√•rparten 2019 blei det gjennomf√łrt ekstern skulevurdering p√• Kyrkjeb√ł skule, i temaet inkluderande skulemilj√ł.

Next

Lavik skule

h√łyanger skule

Kva skjer med fuglane og fiskane langs kysten v√•r? Administrativt arbeid, ressursutnytting og tenester til brukarane skal vere av h√łg kvalitet. Elles brukar vi v√•re eigne rom p√• skuleomr√•det. S√łknadsfrist til hovudopptaket er 15. Takk til alle som deltok i det arbeidet. Vi ynskjer √• vere bestemte og rettferdige vaksne som ser deg og dine behov. Litt om det som skal skje i desember: 12. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemilj√ł som fremjar helse, trivsel og l√¶ring.

Next

H√łyanger H√łgre

h√łyanger skule

Det vil bli vidare gravearbeid ved skuleplassen langs hovudvegen og p√• parkeringa ved rutebilstasjonen, p√• ny√•ret. La det ringje ei stund, slik at oppringinga di er innom administrasjonen og alle arbeidsromma. Vi ser p√• dette som ein dytt vidare i arbeidet med temaet, og skal fors√łke √• utvikle oss vidare ved hjelp av h√łgskulen i Sogndal ved Eirik S. Innbyggjarane skal gjennom folkehelsearbeid og f√łrebyggande tenestetilbod f√• meir kunnskap for sj√łlv √• ivareta eiga helse og livskvalitet. Lavik skule Kvamsvegen 27 N-6947 Lavik Tlf: 57714080 Administrasjon Rektor Tlf. For fleire var dette f√łrste gong dei skulle vere med p√• eit skuleval, og det vart ein fin mogelegheit for elevane til √• l√¶re meir om val og demokrati, og ikkje minst l√¶re litt om kva dei ulike partia st√•r for. Saman med elevane unders√łkjer milj√łkunstnarane Kari Prestgaard og Astor Andersen korleis plasts√łppel p√•virkar livet i havet.

Next

Skule

h√łyanger skule

Elevane f√•r kyndig hjelp med leksearbeidet, som foreg√•r i eit klasserom p√• skulen. S√łknader elles i √•ret blir handsama etterkvart. Kulturbudsjettet i kommunen b√łr ogs√• evaluerast. Me ynskjer meir midlar til aktivitet i lag og organisasjonar og mindre til administrasjonen. Ved bruk av materiale skal kilde oppgis.

Next

H√łyanger skule : 10A

h√łyanger skule

Meir informasjon om dette kjem f√łr oppstart. Gangvegen ved Valhall, vidare mot Hjetland og vidareg√•ande vert ogs√• sperra i periodar no f√łr jul. Vi er der for deg! H√łyanger er ein kommune med stolt industrihistorie med meir, og desse ynskjer me √• ivareta p√• ein god m√•te. Elevane er ferdige p√• skulen kl. Tenesteomr√•det skal rettleie og motivere innbyggjarane til dette gjennom alt f√łrebyggjande og helsefremjande arbeid. Barnepleiar 1 Haugen Anne Britt 48172257 Hilde Lindis 97519764 Lillehauge Marius Steinholm Janne R N 91819758 Barne og ungdomsarbeidar S√¶le Anita 91796023 Dagleg leiar.

Next

H√łyanger skule : SFO

h√łyanger skule

Vi legg stor vekt p√• frileik ute som inne. . Vi har lagt opp til at det skal vere datamaskiner tilgjengelege n√•r de m√łter p√• utviklingssamtale, slik at det er mogeleg √• gjennomf√łre unders√łkinga i same slengen. Etter ein skuledag der kvardagen er sv√¶rt organisert, har du godt av √• leike, slappe av og gjere som du ynskjer. Samhandling og ressursutnytting p√• tvers av etatsgrenser og faggrupper i kommunen skal styrkast og fremjast, og tenesteomr√•det skal vere p√•drivar og premissleverand√łr samt p√•verke andre etatar til √• tenke milj√ł og helse i deira arbeid.

Next

Farleg leik p√• H√łyanger skule

h√łyanger skule

Tidleg denne hausten vil vi få nytt telefonisystem installert, noko som vonleg vil gjere det lettare å nå oss. Etter gudstenesta var det jubileumsmiddag med kaffi, kaker, song,musikk og mange taler i messa på Tronvik. Alt innhold er beskyttet under lov om opphavsrett. Postadresse: Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo. Dette vil avgrense tilkomst til bussane. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Next

Kyrkjeb√ł skule

h√łyanger skule

Barne og ungdomsarbeidar Tonning Katrine N. Vi h√•par flest mogeleg tek seg tid til √• delta d√• unders√łkinga er viktig tilbakemelding for skulen. Det er bestemt at alle skulane i H√łyanger kommune skal gjennomf√łre foreldreunders√łkinga hausten 2019. Prost Reidar Knapstad og mange tidlegare prestar deltok. Klassetelefonane f√łlgjer klassane, men hugs at l√¶rarane berre vil kunne svare her n√•r dei har undervisningsfri. Arbeid med barn, eldre og unge funksjonshemma skal prioriterast.

Next

H√łyanger skule : SFO

h√łyanger skule

F√łrste s√łndag i advent er passert. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Ved √• delta i skulevalet fekk elevane litt meir innsikt i korleis ein slik prosess g√•r f√łre seg, og kva ein m√• gjere i eit vallokale n√•r ein stemmer p√• valdagen. . .

Next

H√łyanger H√łgre

h√łyanger skule

. . . . . .

Next