Gmax ålesund. Forside 2019-12-06

Forside

gmax ålesund

Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon. . Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom i løpet av dei siste par åra. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom i løpet av dei siste par åra.

Next

Våre butikker G

gmax ålesund

Det betyr at det blir forelest over sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan. Ein kan også delta på kurset utan å ta med nokon. . . . . .

Next

Våre butikker G

gmax ålesund

. . . . .

Next

Forside

gmax ålesund

. . . . .

Next

Våre butikker G

gmax ålesund

. . . . . . .

Next

Våre butikker G

gmax ålesund

. . . . .

Next

Forside

gmax ålesund

. . . . . . .

Next

Våre butikker G

gmax ålesund

. . . . .

Next