Folkeaksjonen mot bompenger. Folkeaksjonen nei til mer bompenger 2019-12-03

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

folkeaksjonen mot bompenger

Din stemme har muligheten til å være med på å forme Stavanger sin fremtid. Partiet stilte til valg i Stavanger i 2015 og fikk 3 representanter i. I Stavanger sitter de til og med i den politiske ledelsen. Mange av byens fremste politikere var til stede på møte. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Next

Dette mener bompengepartiet om andre ting enn bompenger

folkeaksjonen mot bompenger

Kollektivtrafikken gikk skeivt på 80-tallet. Hvordan kan Arbeiderpartiet og for så vidt de andre partiene også forsvare noe slikt? Mange av byens fremste politikere var til stede på møte. Miljøsynderne må ta regningen Miljøpartiet de grønne, Rødt og Venstre var spesielt opptatt av at denne pakken var bra for miljøet og at det var de som forurenset som måtte ta regningen. Det var ingen som hadde noen gode svar på hvorfor ikke syklister og busspassasjerer ikke skulle være med å betale på dette, selv om de må sies også å være brukere av veiene. Ved å signere bekrefter du at du er over 16 år, eller har fått tillatelse fra en foresatt. De var «tvungne» til å gjøre dette for å kunne gjøre noe med å forbedre samferdsel her på Nord-Jæren.

Next

Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen

folkeaksjonen mot bompenger

Legge bedre til rette for næringslivet med blant annet gratis parkering i sentrum. Det som vi i tydelighet fikk vite var at de fleste partier var for bompenger, med unntak av Folkeaksjonen nei til mer bompenger, FrP, De Kristne og Pensjonistpartiet. Ap-leiar Roger Valhammer inviterte sentrumspartia og heile venstresida for samtalar mellom det som kan bli eit regnbogefarga fleirtal. Men så spørs det om det er interessant å flytte til Oslo, sier Frode Myrhol. Uten den kommer vi ingen vei.

Next

Vi skal inn på Stortinget, sier lederen av Folkeaksjonen nei til mer bompenger

folkeaksjonen mot bompenger

Likevel så bygges kollektivtrafikken ut for enorme summer, mens det som er den største flaskehalsen i området; motorveien fortsatt skal ha samme kapasitet som den har i dag og hadde for 25 år siden. Spørsmålet er om andre kan gjøre jobben enda bedre. Parkering skal bli lettere og billigere eller gratis. Det trengs en omveltning i alle deler av samfunnet, og flytrafikken er intet unntak. Siden den gang er det stort sett tilrettelagt for privatbilisme, sier hun. FrP påpekte at han hørte hva de andre partiene sa, men at han fryktet for hva som kom til å skje når Hundvågtunellen sto ferdig.

Next

Folkeaksjonen mot Bompengar

folkeaksjonen mot bompenger

Vi i folkeaksjonen vil jobbe for dette og håper du vil støtte Folkeaksjonen nei til mer bompenger ved å gi oss din stemme den 13 og 14 september. At kandidatene mangler politisk erfaring, mener Aafløy de tar igjen på andre områder: - I gruppen vår har vi ressurssterke mennesker, for eksempel bedriftsledere som er vant til å ta ansvar, planlegge og være godt organisert. Nå ser du hvor mye vi har påvirket norsk politikk. Høyre mente at dette ville medføre i enten kortere nedbetalingstid eller lavere takster. Sosialistene går inn for usosial skatt. Nå frykter Bell at arbeidet kan bli reversert.

Next

Folkeaksjonen mot Bompengar

folkeaksjonen mot bompenger

Trym Aafløy 56 blir gjenkjent og får tilrop på kafeen på kjøpesenteret på Nesttun utenfor Bergen. De partiene som er for bompenger sier at flere kommer til å ta buss som følge av by-pakken blir innført, mens analysen som er gjort av Urbanet Analyse sier at kollektivtrafik ken kun kommer til å stige med 1%, mens biltrafikken kommer til å stige fra 54 % til 60 % fram mot 2040. Mens andre skal betale mye - de som må kjøre gjennom bomringen både til og fra jobb og kanskje også for å kjøre barna på fritidsaktiviteter, besøke sin gamle mor eller far, eller for å gå på kirkegården. Ingen støtte til bommotstand Sara Bell håper det snart kan bli ro om bompenger fram mot valget. Foto: Cecilie Lyngby Protestparti mot bompenger stiftet i Oslo. Folkeaksjonen nei til mer bompenger handler også om å sikre gode oppvekstvilkår for barn i Oslo og ikke minst at folk skal føle de får noe igjen for alt de bidrar med til fellesskapet, sier Stephanek. De mener prosjektet er for dyrt og gir liten miljøeffekt.

Next

Partiet

folkeaksjonen mot bompenger

. Tidlegare politiske parti i Noreg: Sjå òg:. Så det er opplagt ikke bare fra Frp vi får velgere, mener Frode Myrhol. Vi er på linje med partiet i bompengespørsmålet. Ikke la høyhus skyggelegge hele Vabua og true det biologiske mangfoldet og de rødlistede artene. Riktignok ønsker ingen av oss bompenger, men se hvordan Frp opptrer i regjering når det gjelder bompenger. Bybrua i Stavanger var også et tema, og her var det mange som sa at bybrua kom til å være som den er i dag.

Next

Folkeaksjonen nei til meir bompengar

folkeaksjonen mot bompenger

Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. FrP var veldig opptatt at Venstre og Høyre hadde gitt uttrykk for at de ønsket at staten skulle finansiere slike samferdselspros jekter med 50 %, og oppfordret Venstre og Høyre til å inngå en avtale med FrP sentralt på dette. Vi mener det er staten som skal finansiere fellesgodene og at det skal skje gjennom skatt. Hvordan kan Arbeiderpartiet og for så vidt de andre partiene også forsvare noe slikt? Me skal ha nye samtalar i morgon, så skal partiet ha eit styremøte på kvelden. Jeg mener at regjeringen bryter med norsk lov.

Next

Vi skal inn på Stortinget, sier lederen av Folkeaksjonen nei til mer bompenger

folkeaksjonen mot bompenger

Hvis vi har lokal selvråderett, hvorfor skal staten da bestemme alt? Først må vi rydde opp etter tidligere byråder som har påført oss stor gjeld. Hva med nærmiljø, trygg skolevei og forutsigbar kommuneplanlegging? Difor vil me gi han eit tilbod frå oss også, seier Aafløy. Hvordan kan KrF være med på å innføre en slik løsning? Sosialistene går inn for usosial skatt. Samtidig så gjøres det ingenting med hovedproblemet, nettopp motorveien mellom Stavanger og Sandnes slik at folk fortsatt kommer til å stå i kø. Aafløy opplyser at undersøkelsen avslører mye dårlig bruk av penger. Hva med alle de som ikke bor langs denne Busswayen? Her tror jeg vi som ikke har erfaring fra politikken, men fra arbeidslivet og langt fra den politiske maktens tinder, kan ha noe å bidra med.

Next

Dette mener bompengepartiet om andre ting enn bompenger

folkeaksjonen mot bompenger

Synes disse partiene at det er miljøvennlig at bilene kommer til å stå i kø? Gratis kollektivtrafikk for pensjonister, uføretrygdede og skoleelever opptil 19 år. Leif Høybakk 3 kandidat for Folkeaksjonen nei til mer bompenger Facebook Hva mener partiene om bompenger? Bybrua i Stavanger var også et tema, og her var det mange som sa at bybrua kom til å være som den er i dag. Jeg tror han vil være med å bevise at de kan være med å styre, sier Kristjansson. Og spesielt betenkelig er det for frivilligheten som allerede sliter med at det ikke er nok folk som deltar. De var «tvungne» til å gjøre dette for å kunne gjøre noe med å forbedre samferdsel her på Nord-Jæren.

Next