Fagforbundet lønnsoppgjør 2020. Nyhetsbrev for september 2019-12-01

For tillitsvalgte

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Stillinger med krav om høyskoleutdanning Stillinger med krav om høyskoleutdanning gis fra 1. Nemnda er satt til 5. Deretter blir det debattert, og Fagforbundet Hordaland tar kravene med videre inn til Fagforbundet sentralt. Så det blir noen spennende dager. Kravene vedtas som hovedregel i Deltas hovedstyre. Verv minst 1 medlem og bli med i trekningen om 5000 kroner. Hva som kan skje med pensjonskravet, ønsker hun ikke å forskuttere.

Next

Lønnsoppgjøret 2019

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Her finner du Fagforbundet Bergen sitt nyhetsbrev for september. Her er det også avhengig av fra hvilken dato nemnda faller ned på, sier hun. Den kommer ti ganger i året, og finnes og som. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov. I år blir vi faktisk ferdig før jul. Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet Foto: Birgit Dannenberg — Når det gjelder det økonomiske oppgjøret, så vil det selvsagt bli snakk om etterbetaling. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det.

Next

Årsmøte 2020

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Etter noen år med liten reallønnsvekst, er Deltas mål for lønnsoppgjøret 2019 at medlemmene får lønnstillegg som gir betydelig reallønnsvekst. Der er det de tillitsvalgte som forhandler. Dersom du ikke kan møte der, kan du sende dine innspill på e-post. Tariffoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør, og det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtalene — ikke bare lønn. Etter Årsmøte markeres jubilantene 25 år i Fagforbundet.

Next

Lønnsoppgjøret 2019

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Hovedtariffoppgjøret forberedes Over hele landet er det nå tariffkonferanser på gang. Så snart resultatet er klart, sendes det ut nyhetsbrev til medlemmene. Lønnsoppgjør 2020: Neste år er det nytt hovedoppgjør. I disse forhandlingene blir det avklart om lønnsoppgjøret skal følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter.

Next

Følg med på lønnsoppgjøret 2019

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Deltas krav til de sentrale forhandlingene lages av forhandlingsutvalgene for de ulike tariffområdene. Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå. Har du et forslag en aktivitet? Skal medlemsdemokratiet ha noen mening, så er det nå det virkelig kan tas i bruk. I tillegg har de tillitsvalgte en egen avis: Oss tillitsvalgte. Middag serveres etter avsluttet årsmøte. Økning i minstelønnssatsene Assistenter og fagarbeidere Fra 1. Spekter Helse: A1-forhandlinger sosiale bestemmelser inkl.

Next

Lønnsoppgjøret 2019

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Når forhandlingsdelegasjonene er enige, skjer den endelige godkjenningen i Deltas hovedstyre. . Vil du for eksempel organisere en turgruppe? Vi oppfordrer til å bruke denne portalen. Hverken i Bergen kommune eller i Vestland er det helt klart hvordan de endelige koalisjonene blir. Fagforbundet sender ut nyhetsbrev til tillitsvalgte en gang i uka. Der kan du også sjekke medlemsopplysningene dine. Fagforbundet Bergen inviterer alle medlemmer til møte i forbindelse med tariff 2020.

Next

For tillitsvalgte

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Saker på dagsorden: Sak 1 Godkjenning av dagsorden Sak 2 Årsberetning 2019 Sak 3 Regnskap 2019 Sak 4 Innkomne saker til årsmøte Sak 5 Budsjett 2020 Sak 6 Handlingsplan 2020 Sak 7 Valg 2020 Saker man ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 7 januar! I noen områder forhandles all lønn i sentrale forhandlinger, mens andre steder forhandles det meste av lønna lokalt. Påmelding til middag etter årsmøte må skje innen 8. Tone Faugli oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å melde inn krav med prioriteringer og problemstillinger som skal med i hovedoppgjøret neste år. Det betyr at hele tariffavtalen skal opp til revisjon, og ikke bare det som handler om kroner og øre. I mål før jul Kort oppsummert så er vi i mål med mellomoppgjøret, når nemndas kjennelse foreligger. Både assistent og fagarbeider vil dermed nå toppen av ansiennitetsstigen fire år tidligere, dvs fra 16 år.

Next

Årsmøte 2020

fagforbundet lønnsoppgjør 2020

Lønnsnemnd er provoserende Mette Nord reagerte da med skuffelse og sinne over at regjeringa stoppet sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Som en rettsak Leder for forhandlingsenheten, Tone Faugli understreker også at tvungen lønnsnemnd er en alvorlig inngripen i streikeretten. Årsaken er at Fagforbundet gjennomførte en nesten fire uker lang streik som endte med tvungen lønnsnemnd. Lønnsoppgjøret starter med sentrale forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i de ulike tariffområdene. Forslag til krav gis til din lokale fagforening, som tar forslagene videre. Hva skjer i Delta i et mellomoppgjør? Kun en fra hver har stemmerett, informerer Tone Faugli.

Next