Fagert er landet. Fagert er landet 2019-12-01

Sanger

fagert er landet

Opprinnelig skrev imidlertid Hovden salmen med tanke på at den skulle synges til Kirken den er et gammelt hus. Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter. Herre, vår Gud, vårt Nores Gud, varda vårt land frå fjell til flu, lær oss å gå dine vegar. He was from Haugesund and held on Eikås farm on Bjoa. Fagert er landet du oss gav ble skrevet mens Anders Hovden var sokneprest i Krødsherad i Buskerud.

Next

Arquebus Fagert er landet HD

fagert er landet

Fader, ver alltid Noregs los, radt til dei seinaste ætter! Gud, utan deg den vesle urt, veiknar og visnar, bleiknar burt. Her ned i grunnen sveitten rann trufast åt fedrane våre. Salmen brukes ellers ved mange anledninger, så vel som til vigsel som til 17. Gud sign vår Konge god! Aadland Høen Nyfødte Maria sov da bildet ble tatt før barnetoget i dag, 17. Hovden ble grepet av det vakre vinterlandskapet. Play filmgruppe som ble opprettet for formålet, har brukt hele tre år på å ferdigstille prosjektet.

Next

Fagert er Landet (Norwegian National Hymn)

fagert er landet

Gud, utan deg den vesle urt, veiknar og visnar, bleiknar bort, ver du oss ljoset og livet! Norske mann i hus og hytte takk din store Gud! Ver du oss ljoset og livet. Gud, utan deg den vesle urt veiknar og visnar, bleiknar bort, ver oss du ljoset og livet! Vi siterer strofe to NoS : Likjest vårt folk i mager jord skjelvande blomen på bøen, står utan livd i vind frå nord tett innmed kanten av snøen. Gud signe vårt dyre fedreland! Filmen bruker mange av de originale stedene og tar for seg kjente hendelser fra historiebøker og direkte intervjuer fra involverte eller nær familie. Signa då Gud vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda, signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøda. Tidi ho renn som ei elv mot os, fort skiftar sumar med vetter.

Next

Arquebus Fagert er landet HD

fagert er landet

. Vi finner den i Norsk Salmebok NoS som nummer 740 med tre strofer. Han forteller selv at salmen ble til etter at en skitur i kaldt vintervær. Hovden gikk på ski fra prestegarden og ned til Bjertneset. Her dei sin heim og hugnad fann, dogga med smil og med tåre.

Next

Arquebus: Fagert er Landet (2017)

fagert er landet

Når han anbefaler musikk, er den virkelig verdt å lytte til. Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader! Vi siterer strofe tre NoS : Her ned i grunnen sveitten rann trufast åt fedrane våre. Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud, Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde. Filmen viser til hvordan Sverre K. Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred, er oss så kjærleg ein fader. Andersen kom som nyutdannet spesialagent til Norge og hvordan han endte opp som etterretningsagent på Eikås gård på Bjoa. Her hev det flødt ei såkornflod, varm av vårt beste hjarteblod, her hev med grorbotn å veksa.

Next

Arquebus: Fagert er Landet (2017)

fagert er landet

Lær oss å gå dine vegar! Likjest vårt folk i mager jord skjelvande blomen på bøen, stend utan livd i vind frå nord tett inn med kanten av snøen. Basert på en sann historie fra andre verdenskrig får vi et innblikk i motstandsarbeidet til den høyt dekorerte telegrafisten Sverre K. Og be gjerne for den herlige gjengen min også : Foto: Ragnhild H. Be for Norge i dag! Vi siterer strofe en NoS : Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader! Her har det flødt ei såkornflod varm av vårt beste hjarteblod, her har me grorbotn å veksa. Herre vår Gud, vårt Noregs Gud, varda vårt land frå fjell til flud.

Next

Fagert er landet

fagert er landet

Melodien som vanligvis benyttes i dag er ved Melchior Vulpius fra 1609. Fagert er landet du oss gav, Herrre vår Gud og vår Fader, fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader. Herre, vår Gud, vår Noregs Gud, varda vårt land frå fjell til flud, lær oss å gå dine vegar! From the barn he had secret radio transmissions to London. Signar vårt land i nord og sud, såleis di åsyn lyser,Gud, over vårt Noreg i nåde. Salmen er en av våre mest kjente nasjonalsanger og tåler å måles og sammenlignes både med Elias Blix: Gud signe vårt dyre fedreland og Bjørnstjerne Bjørnson: Ja vi elsker dette landet. Salmen Fagert er landet du oss gav er skrevet av Anders Hovden i 1907. Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred, er oss så kjærleg ein Fader.

Next

Fagert er landet

fagert er landet

Fagert er landet du oss gav er ellers den mest kjente av Anders Hovdens salmer og den ble sunget i hans egen begravelse i 1943. Fagert er landet Gud oss gav! Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader, signar vårt land i nord og sud; soleis di åsyn lyser, Gud, over vårt Noreg i nåde. Fader, ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter! He spearheaded locally organize resistance work and intelligence. Teksten stod på trykk første gang i diktsamlingen Solhov i 1907. Da han kom inn på kontoret sitt, skrev han salmen ned. Kilder: Norsk Salmebok 1985 Stig Wernø Holter 2011 , 360-364 Lars Aanestad 1962 , bd 1, sp. Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter, Fader, ver alltid Noregs los radt til dei seinaste ætter.

Next