Antti rinteen hallitus. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 : OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI 2019-12-22

Kaivosteollisuus: Antti Rinteen tuleva hallitus estää akkuklusterin syntymisen

antti rinteen hallitus

Selvää kuitenkin on, että se vähentää työpaikkoja Suomessa ja samalla välillisesti lisää niitä ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa. Taiteilijaeläkkeiden määrää lisätään, jotta se vastaisi paremmin ns. Annetaan aplodit Ruotsin demareille ja vihreille. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävässä Suomessa taloutta hoidetaan ihmisiä varten, ei päinvastoin. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-asiat 22,5 miljoonaa jakautuminen: Positiivista on, että hallitus toteaa nyky-yhteiskunnassa yhä suuremman osan kansantalouden tulosta syntyvän aineettomista sisällöistä. Hallitus piirtää tiekarttaa kohti päästötöntä Suomea.

Next

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma musiikintekijän näkökulmasta

antti rinteen hallitus

Rinne on johtanut vuosina 2002—2005, vuosina 2005—2010 ja vuosina 2011—2014. Keskeistä hallitusohjelmassa on kirjaus sosiaaliturvan uudistamisesta, jossa hyödynnetään jo tehtyä selvitystyötä ja valmistellaan etenemistä tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Rinne kävi tuolloin hyvin lähellä kuolemaa. Kun puoluekenttä on muuttunut, tällaisten hallituspohjien toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Lintilän budjettiehdotuksen loppusumma on 57 miljardia euroa.

Next

Antti Rinteen hallitus paisuttaa valtion menoja ja kiihdyttää velkaantumista

antti rinteen hallitus

Vielä on arvoitus, kuinka pitkään se jatkaa toimitusministeristönä, mutta toimintapäivillä mitattuna Rinteen hallitus jäänee huomattavasti lyhtyikäisemmäksi kuin viime vuosikymmenien hallitukset keskimäärin. Hänet valittiin jatkokaudelle marraskuussa 2012. Isännöidessään taloyhtiötä Rinne maksoi taloyhtiön rahoilla omat puhelinlaskunsa, ei toimittanut lainkaan vuoden 1991 tositteita, piti taloyhtiön rahaliikenteestä kirjaa puutteellisesti ja aiheutti yhtiölle taloudellisia vahinkoja. Käräjäoikeus katsoi asianomistajaksi ainoastaan Metsäteollisuus ry:n. . Hallitusohjelmassa luvattiin palauttaa yliopistoille puolet perseko-hallituksen leikkauksista ja pysäyttää Suomen matka tieteen ja tutkimuksen banaanitasavallaksi. Nina Lith Viestintäpäällikkö Suomen Musiikintekijät Lähde:.

Next

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma musiikintekijän näkökulmasta

antti rinteen hallitus

Hän huomauttaa, että opposition välikysymykseen ja siitä seuranneeseen epäluottamuslauseeseen hallituskausi on katkennut ainoastaan neljä kertaa Suomen 102-vuotisen itsenäisyyden aikana. Otamme vakavasti koko ihmiskuntaa uhkaavan ilmastokriisin. Meillä on ehkä etupainotteisuus kuluissa tällä kaudella, mutta lähtökohta on se, että vuonna 2023 meidän julkinen talous on tasapainossa, Lintilä sanoi. Vuosina 1997—1998 Rinne avusti hallituksen toista valtiovarainministeriä. Sosiaalinen kestävyys on vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudesta. Pitäisi herättää, mutta ei herätä.

Next

Antti Rinne

antti rinteen hallitus

Iso muutos ja Suomesta voi saada vaikka mitä. Helsingin Sanomien mukaan Lehikoisen ajojahtiväitettä on kuitenkin mahdotonta enää jälkikäteen varmistaa, koska tapausta koskevat asiakirjat on jo hävitetty vanhentuneina. Hyvin on taas kotikutoisia nämä vihreiden, vasemmiston ja keskustan veroratkaisuista johtuvat ongelmat. Hallitusohjelma sai kiitosta ympäristöjärjestöiltä, mutta myös kritiikkiä turpeen polttoon ja yritystukien liittyvistä linjauksista. Minusta on parempiakin keinoja patistaa ihmisiä töihin kuin leikata toimeentuloa. Sillä voidaan välttää vakavampia seurauksia. Hänen mukaansa nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet eivät ole liian raskaita julkiselle taloudelle.

Next

Antti Rinne

antti rinteen hallitus

Lakot koskettivat erityisesti teknologiateollisuuden yrityksiä, kuten teräsyhtiö , nostolaitevalmistaja ja kaivosteknologiayhtiö. Taiteilija-apurahoihin on tulossa yhteensä 1,8 miljoonan euron tasokorotus. Antti Rinne ja Päivi Käkelä keskustelivat, kun Rinne vieraili Kuusamossa vuonna 2017. Sen olivat kirjoittaneet 30 henkilöä, joiden nimiä ei haluttu paljastaa. Hä­nen mu­kaan­sa nämä krii­sit ei­vät to­del­la­kaan he­rä­tä ih­mis­ten luot­ta­mus­ta po­li­tiik­kaan ja yh­teis­ten asi­oi­den hoi­toon. Julkiseen talouteen kuuluu valtiontalouden lisäksi, kuntapuoli ja sosiaalirahastot. Rinteen nykyinen puoliso on Heta Ravolainen-Rinne.

Next

Antti Rinne

antti rinteen hallitus

Syyskuussa 2013 Rinteen spekuloitiin mahdollisesti asettuvan ay-demarien ehdokkaaksi puheenjohtaja vastaan seuraavassa puoluekokouksessa. Kes­kus­ta il­mai­si maa­nan­tai­na edus­kun­ta­ryh­män ja puo­lu­e­hal­li­tuk­sen ko­kous­ten jäl­keen, et­tä sil­lä on epä­luot­ta­mus­ta pää­mi­nis­te­riä koh­taan. Se kertoo minulle, että tilanne on aika jännittynyt. Tasokorotusten summista eri taiteenlajien kesken ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma vaikuttaa musiikintekijöiden ammatinharjoittamisen kannalta positiiviselta ja tarjoaa useita mahdollisuuksia toimintaedellytyksien parantamiselle.

Next

Antti Rinteen hallitus jää poikkeuksellisen lyhytikäiseksi, ja se heijastelee isoja yhteiskunnallisia muutoksia, tutkijat sanovat

antti rinteen hallitus

Hal­li­tuk­sen ero kil­pis­tyi sii­hen, et­tä pää­mi­nis­te­ril­lä ei ol­lut kes­kus­tan luot­ta­mus­ta. Ei saisi olla turhan kyyninen, mutta onhan tässä kaikki ainekset täydelliselle fiaskolle. Uuden vuosikymmenen ensimmäisen hallituksen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi vuoteen 2030 mennessä. Kestävä talouskasvu rakentuu korkealle työllisyysasteelle ja vahvalle julkiselle taloudelle. Suomelan mielestä hallitus antaa signaalin sille, ettei Suomeen kannata tehdä kaivosalan investointeja.

Next

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 : OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI

antti rinteen hallitus

Työnantajat saattoivat asian myöhemmin poliisin tutkittavaksi, ja sitä käsiteltiin syyskuussa 2011 Helsingin käräjäoikeudessa. Huomioithan kuitenkin, että hallitusohjelman ovat vasta kirjauksia ja työ niiden saattamiseksi käytäntöön on vasta alkamassa. Rinne on ehdottanut verotuksen liittämistä kunnallisveroon. Aleksanteri Pikkarainen Hal­li­tusk­rii­sin taus­tal­la on pos­tin­la­jit­te­li­joi­den työ­eh­dois­ta pai­su­nut rii­ta. Kes­kus­tan puo­lu­e­hal­li­tuk­sen jä­sen, Kes­kus­ta­nais­ten pu­heen­joh­ta­ja Ul­la Par­vi­ai­nen ker­toi aa­mul­la odot­ta­van­sa jän­ni­tyk­sel­lä, mitä tiis­tain myö­tä ta­pah­tuu hal­li­tusk­rii­sis­sä. Hallitus haluaa myös ottaa huomioon erityisryhmät, jotka nykyjärjestelmässä jäävät väliinputoajiksi.

Next