หุ้น กสิกร ไทย. วิธีเล่นหุ้นด้วยตัวเอง มือใหม่หัดเล่นหุ้นต้องรู้เลย 2019-12-04

บล.กสิกรไทย ชี้ 13 หุ้นน่าลงทุน หวังไตรมาส 1/2019 ดัชนี SET แตะ 1,650 จุด

หุ้น กสิกร ไทย

ทำความเข้าใจคำศัพท์สำคัญในโปรแกรม Streaming Pro ในโปรแกรมจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่หลายตัว แต่ศัพท์สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหุ้นก็คือ - Market จะเป็นส่วนแสดงข้อมูลภาพรวมของตลาดแบบเรียลไทม์ - Portfolio ส่วนแสดงพอร์ตการลงทุนของเรา ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร - Account No. . เลือกให้ดีจะเปิดบัญชีแบบไหน ในการเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นนั้น เราต้องเลือกด้วยว่าจะเปิดบัญชีแบบบัญชีเงินสด Cash Account , บัญชีเงินฝาก Cash Balance หรือบัญชีเงินกู้ยืม Credit Balance Account ซึ่งแต่ละบัญชีแตกต่างกันตามนี้ จากข้อมูลข้างต้น มือใหม่ควรเปิดบัญชีแบบ บัญชีเงินฝาก Cash Balance มากที่สุด เพราะเราจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงจะซื้อหุ้นได้ในวงเงินที่เรากำหนดไว้เอง วิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ซื้อหุ้นเกินวงเงินของตัวเอง ส่วนบัญชีเงินกู้ยืม Credit Balance Account นั้นไม่แนะนำ เพราะมือใหม่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในตลาดหุ้น เสี่ยงต่อการเป็นหนี้สูงมาก 3. ทำความเข้าใจคำศัพท์สำคัญในโปรแกรม Streaming Pro ในโปรแกรมจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่หลายตัว แต่ศัพท์สำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้ เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขายหุ้นก็คือ - Market จะเป็นส่วนแสดงข้อมูลภาพรวมของตลาดแบบเรียลไทม์ - Portfolio ส่วนแสดงพอร์ตการลงทุนของเรา ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร - Account No. ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 958 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 11,985 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่.

Next

วิเคราะห์ พูดคุย รีวิว ข่าวหุ้น KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ล่าสุด

หุ้น กสิกร ไทย

คือ หมายเลขบัญชีของเรา - Credit Line คือ วงเงินอนุมัติจากทางบริษัท เราจะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินมูลค่า Credit ที่ปรากฏ - Line Available คือ อำนาจซื้อที่แท้จริง ณ ขณะนั้น ๆ หมายถึงเราสามารถซื้อหุ้นได้เพิ่มเติมอีกไม่เกินมูลค่า Line ที่ปรากฏ เช่น หากโอนเงินเข้าบัญชี 10,000 บาท มูลค่า Line ตั้งต้นจะเท่ากับ 10,000 บาท เมื่อเราสั่งซื้อหุ้นไป 3,000 บาท มูลค่า Line จะถูกหักออก 3,000 บาท เท่ากับเรามีอำนาจซื้อเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 7,000 บาท - Cash คือ มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของเรา ณ ขณะนั้น ซึ่งมูลค่านี้จะไม่อัพเดทแบบเรียลไทม์ เพราะกระบวนการชำระราคาในการซื้อ-ขายหุ้นจะใช้เวลา 2 วันหลังการซื้อ-ขาย T+2 ดังนั้น หากซื้อหุ้นวันนี้ 20,000 บาท มูลค่า Cash จะยังไม่ปรับลดลงทันที แต่จะลดลงในวันที่ 2 หลังวันทำการ T+2 หมายเหตุ : เดิมตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เป็น T+3 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น T+2 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากต้องการถอนเงินจากบัญชีหุ้น โดยโอนกลับเข้าบัญชีเงินเดือน ต้องรอให้ช่อง Cash อัพเดทเท่ากับ Line Available เสียก่อน จึงจะทำการถอนตามจำนวนที่ขายหุ้นออกไปได้ และเพื่อความสะดวกในช่วงเริ่มต้น แนะนำให้ใช้ บลจ. เลือกให้ดีจะเปิดบัญชีแบบไหน ในการเปิดบัญชีซื้อ-ขายหุ้นนั้น เราต้องเลือกด้วยว่าจะเปิดบัญชีแบบบัญชีเงินสด Cash Account , บัญชีเงินฝาก Cash Balance หรือบัญชีเงินกู้ยืม Credit Balance Account ซึ่งแต่ละบัญชีแตกต่างกันตามนี้ จากข้อมูลข้างต้น มือใหม่ควรเปิดบัญชีแบบ บัญชีเงินฝาก Cash Balance มากที่สุด เพราะเราจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงจะซื้อหุ้นได้ในวงเงินที่เรากำหนดไว้เอง วิธีนี้จะช่วยให้เราไม่ซื้อหุ้นเกินวงเงินของตัวเอง ส่วนบัญชีเงินกู้ยืม Credit Balance Account นั้นไม่แนะนำ เพราะมือใหม่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในตลาดหุ้น เสี่ยงต่อการเป็นหนี้สูงมาก 3. คือ หมายเลขบัญชีของเรา - Credit Line คือ วงเงินอนุมัติจากทางบริษัท เราจะสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินมูลค่า Credit ที่ปรากฏ - Line Available คือ อำนาจซื้อที่แท้จริง ณ ขณะนั้น ๆ หมายถึงเราสามารถซื้อหุ้นได้เพิ่มเติมอีกไม่เกินมูลค่า Line ที่ปรากฏ เช่น หากโอนเงินเข้าบัญชี 10,000 บาท มูลค่า Line ตั้งต้นจะเท่ากับ 10,000 บาท เมื่อเราสั่งซื้อหุ้นไป 3,000 บาท มูลค่า Line จะถูกหักออก 3,000 บาท เท่ากับเรามีอำนาจซื้อเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 7,000 บาท - Cash คือ มูลค่าเงินสดที่อยู่ในบัญชีของเรา ณ ขณะนั้น ซึ่งมูลค่านี้จะไม่อัพเดทแบบเรียลไทม์ เพราะกระบวนการชำระราคาในการซื้อ-ขายหุ้นจะใช้เวลา 2 วันหลังการซื้อ-ขาย T+2 ดังนั้น หากซื้อหุ้นวันนี้ 20,000 บาท มูลค่า Cash จะยังไม่ปรับลดลงทันที แต่จะลดลงในวันที่ 2 หลังวันทำการ T+2 หมายเหตุ : เดิมตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เป็น T+3 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น T+2 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากต้องการถอนเงินจากบัญชีหุ้น โดยโอนกลับเข้าบัญชีเงินเดือน ต้องรอให้ช่อง Cash อัพเดทเท่ากับ Line Available เสียก่อน จึงจะทำการถอนตามจำนวนที่ขายหุ้นออกไปได้ และเพื่อความสะดวกในช่วงเริ่มต้น แนะนำให้ใช้ บลจ. ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 958 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 11,985 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่. . . .

Next

บล.กสิกรไทย ชี้ 13 หุ้นน่าลงทุน หวังไตรมาส 1/2019 ดัชนี SET แตะ 1,650 จุด

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . . .

Next

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . . . .

Next

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . . .

Next

KBANK ปันผล 2562

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . . . .

Next

บล.กสิกรไทย ชี้ 13 หุ้นน่าลงทุน หวังไตรมาส 1/2019 ดัชนี SET แตะ 1,650 จุด

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . . .

Next

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . .

Next

ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

หุ้น กสิกร ไทย

. . . . .

Next